นายกเมืองพัทยา ชี้นโยบายรัฐเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว 5 จังหวัดนำร่อง 1 ต.ค.นี้ วัคซีนถือเป็นปัจจัยหลักในการสร้างความเชื่อมั่น

0
         นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่าหลังจากที่ได้มีการนำเสนอขอวัคซีนโควิด-19 ในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินทางมาร่วมประชุมกับเมืองพัทยาและภาคธุรกิจในการวางกลยุทธ์และแผนการส่งเสริมพัฒนาการตลาดและท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ซึ่งเป็น 1 ใน 5 เมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศ ที่ภาครัฐมีแผนในการส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมหลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มมีสถานการณ์ดีขึ้นจนรัฐมีแผนในการเปิดประเทศในช่วงเดือนตุลาคมเพื่อรับนักท่องเที่ยวนั้น ทั้งนี้จากการคำนวณตัวเลขของจำนวนวัคซีนที่เมืองพัทยาจะได้รับนั้นจะอยู่ที่ 864,386 โดส แต่ได้มีการเสนอไปยังรัฐมนตรีฯ ว่าสำหรับเมืองพัทยา ยังมีพื้นที่เชื่อมโยงที่สนับสนุนกิจกรรมในด้านการท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรอยต่อโดยรอบอีกหลายแห่ง รวมไปถึงเขตอำเภอสัตหีบ...

สาธารณสุขบางละมุงเผยรัฐหนุนวัคซีนพื้นที่ท่องเที่ยว 100% ตามทะเบียนบ้านต้นเดือน พ.ค.นี้ เตรียมขอกำลังเจ้าหน้าที่สนับสนุนฉีดวัคซีนเฉลี่ยวันละ 3,000 ราย

0
         นายสมพล จิตติเรืองเกียรติ สาธารณสุขอำเภอบางละมุง เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่กำลังดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐได้สั่งซื้อวัคซีนจากต่างประเทศเพื่อนำมาฉีดให้กับประชาชนในการป้องกันและเตรียมเปิดประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในปัจจุบันนั้น ล่าสุดรับแจ้งว่าจะมีการสนับสนุนวัคซีน “ซีโนแวค” จากภาครัฐมายังพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ 5 จังหวัด โดย 1 ในนั้นมีพื้นที่ของเมืองพัทยา จ.ชลบุรี รวมอยู่ด้วย โดยมีแผนจะฉีดวัคซีนให้ครบจำนวนประชากรตามทะเบียนบ้านในสัดส่วน 100% เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนและบุคลากรทางการท่องเที่ยว ซึ่งจะมีผลต่อการสร้างความมั่นใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวที่เมืองพัทยาต่อนักท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศที่มีแผนจะเปิดประเทศในเร็ววันนี้...

นายกเมืองพัทยาประชุมหารือปรับปรุงโรงพยาบาลเมืองพัทยา รับทราบข้อมูลหาความจำเป็นเร่งด่วน สร้างมาตรฐานที่ดีสำหรับสถานพยาบาลท้องถิ่น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

0
          เมื่อวันที่ 17 มี.ค.64 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คณะผู้บริหารเมืองพัทยา ตัวแทนผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ในฐานะผู้บริหารจัดการโรงพยาบาลเมืองพัทยา พร้อมเจ้าหน้าที่และบุคคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อรับทราบข้อมูลความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับปรุงโรงพยาบาลเมืองพัทยา    ...

สำนักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะล้าน เตรียมนำข้อมูลเข้าประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะเดือน เม.ย.นี้

0
          ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายอาวีระ ภัคมาดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) นายอภิสิทธิ์ วรรณตุง ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี และนายณัฐพล ธีรวุฒิวรเวทย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน ร่วมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะล้าน...

สธ.ชลบุรี ร่วมปกครองบางละมุง ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องแหล่งที่มากัญชา-กัญชง ร้านรื่นเริงกัญ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค หลังตรวจสอบพบดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย

0
         (15 มี.ค.64) ที่ร้านรื่นเริงกัญ ภายในซอยชัยพฤกษ์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ภญ. รติกร ประเสริฐไทยเจริญ เภสัชกรเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายพรชัย สังข์เอียด ปลัดอำเภอบางละมุง นายสมพล จิตติเรืองเกียรติ สาธารณสุขอำเภอบางละมุง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องร้านที่จำหน่ายเครื่องดื่มผสมกัญชา โดยมีนายรังษี...

ศรชล.นำกำลังพล Kick-off ฉีดวัคซีนโควิด เข็มแรกไร้ผลข้างเคียงเตรียมฉีดเข็ม 2

0
        จากการที่ ศรชล.จว.สมุทรสาคร ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 28 ก.พ.64 โดยมี น.อ.เอกภาพ สายโสภา รอง ผอ.ศรชล.จว.สมุทรสาคร พร้อมนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และหัวหน้าส่วนราชการ บุคคลากรทางการแพทย์ ประชาชนทั่วไปและประชาชนกลุ่มเสี่ยงใน จ.สมุทรสาคร จำนวน...

นายกเมืองพัทยา หารือผู้บริหารในเครือโรงพยาบาลจุฬารัตน์ เตรียมยกระดับปรับโฉมใหม่ รพ.เมืองพัทยาเพื่อประชาชน

0
          เมื่อวันที่ 11 มี.ค.64 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา และนางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเป็นประธานหารือแนวทางการพัฒนายกระดับการให้บริการของโรงพยาบาลเมืองพัทยา ร่วมกับตัวแทนผู้บริหารกลุ่มธุรกิจการแพทย์ บางปะกงเวชชกิจ ในเครือโรงพยาบาลจุฬารัตน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการเมืองพัทยา และคณะบุคคลากรทางการแพทย์ทางที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม  ...

กระแสแรง! วิสาหกิจชุมชนไทยเฮิร์บพลัสเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาได้รับอนุญาตถูกกฎหมายกลางเมืองพัทยา พบผลตอบรับดี

0
        ตามที่ในขณะนี้ทั่วประเทศกำลังให้ความสนใจและให้ความนิยมกับผลิตภัณฑ์ สินค้า อาหาร และเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของกัญชา ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ที่ภาครัฐมีการผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่มาช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องของการผลิตและส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ สินค้า และอาหารต่างๆ จนประชาชนเริ่มหันมาสนใจในเรื่องของการใช้กัญชาทางด้านการแพทย์กันอย่างต่อเนื่องนั้น          ล่าสุด วันที่ 12 มีนาคม 2564 มีรายงานว่า...

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยวัคซีน Sinovac ล็อตแรก พร้อมฉีดแล้วที่จังหวัดชลบุรี โดยนายแพทย์สาธารณสุขขอเป็นคนแรกที่ฉีดวัคซีน

0
          เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 1 มี.ค.64 ที่โรงพยาบาลชลบุรี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ร่วมกันให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ด่านหน้าในการรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจังหวัดชลบุรีได้รับวัคซีน...

วัคซีนโควิด-19 ล็อตแรกอำเภอบางละมุง 1,100 โดส! นายอำเภอบางละมุง นำทีม บุคลากรทางการแพทย์ อายุไม่ถึง 60 ปี ประเดิมฉีดเข็มแรก วัคซีนป้องกันโควิด-19 “ซิโนแวค”

0
         (1 มี.ค.64) ที่ บริเวณคลินิกฉีดวัคซีน -19 โรงพยาบาลบางละมุง นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง นำทีมบุคลากรทางการแพทย์ ที่อายุไม่ถึง 60 ปี ฉีดวัคซีนโควิด-19 ซิโนแวค ซึ่งจัดสรรจากสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ในล็อตแรก จำนวน 1,100 โดส...
426,014แฟนคลับชอบ
995ผู้ติดตามติดตาม
2,997ผู้ติดตามติดตาม