ทีมงาน ส.ส.กวินนาถ ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายอย่างต่อเนื่อง หลังพบมีการระบาดเกิดขึ้น มีผู้ป่วยโรคชิกุนคุนยา และโรคไข้เลือดออกจำนวนมาก

0
           (6 สิงหาคม 2563) ที่ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และถูกล่วงละเมิดทางเพศ ทีมงาน ส.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.เขต 7 พรรคพลังท้องถิ่นไท ได้ลงพื้นที่นำอุปกรณ์การฉีดพ่นหมอกควันยุงลาย บริเวณหมู่ 7 ต.หนองปรือ หลังจากที่พบว่าบริเวณดังกล่าวมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและโรคชิกุนคุนยาเป็นจำนวนมาก ซึ่งประชาชนที่อาศัยยังพื้นที่ดังกล่าวขณะนี้ต่างหวาดกลัวการป่วยโรคไข้เลือดออกและชิกุนคุนยาเป็นอย่างมาก โดยที่ผ่านมาก็ได้ร้องเรียนผ่านไปยังเทศบาลเมืองหนองปรือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่มาทำการพ่นหมอกควัน ซึ่งทางเทศบาลได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงมาพ่นหมอกควันแล้วคราวหนึ่ง แต่หลังจากที่ทางเทศบาลลงพื้นที่บริเวณดังกล่าว...

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดโครงการตระหนักรู้ทันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

0
           เมื่อวันที่ 4 ส.ค.63 ที่ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา อำเภอศรีราชา นายจิร จักกะพาก รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานเปิดโครงการตระหนักรู้ทันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อระหว่างคนและสัตว์ที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นโรคที่มีความรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูงมาก โดยร้อยละ 99 ของผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อจะเสียชีวิตและปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาโรคที่ดีพอ         ...

อบต.เขาคันทรง ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออก

0
            ด้วยสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2563 มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศ 25,708 ราย เสียชีวิต 15 ราย ซึ่งอำเภอศรีราชาในปัจจุบันมีการระบาดเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ และพบผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย และพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม จำนวน 509 ราย...

สาธารณสุขบางละมุงเตือนประชาชน ระวังป่วยด้วยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือ “โรคชิคุนกุนยา” ปีนี้พบผู้ป่วยสะสม 70 ราย ส่วนไข้เลือดออก 139 ราย ล่าสุดพบระบาดเพิ่มในพื้นที่หนองไม้แก่น ซ.6

0
            (4 ส.ค.63) นายสมเกียรติ จิตติเรืองเกียรติ สาธารณสุขอำเภอบางละมุง เผยว่า จากการเฝ้าระวังของสาธารณสุขอำเภอบางละมุง สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา ในปี 2563 ตั้งแต่ 1 มกราคม – 1 สิงหาคม 2563 พบผู้ป่วยสะสมจำนวน...

กองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา เดินหน้าเสริมศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา พัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพพลังขับเคลื่อนสู่การสร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน

0
           (31 ก.ค.63) ที่ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา กองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา ได้นำแกนนำสุขภาพ เข้าร่วมโครงการจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา พัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพพลังขับเคลื่อนสู่การสร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน ประจำปี 2563 โดยมีนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธาน            ...

อสม.รพ.สต.มาบประชัน กว่า 50 คน เดินหน้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก โรคชิกุนคุนย่า พร้อมปรับสภาพภูมิทัศน์ หลังพบปัจจุบันพื้นที่อำเภอบางละมุงมีอัตราผู้ป่วยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

0
           (24 กรกฎาคม 2563) ที่บริเวณที่ทำการชุมชนหนองปรือ 2 นายวิรัตน์ แดงมณี ประธาน อสม.รพ.สต.มาบประชัน พร้อมด้วยนางประไพ นิลบดี ประธานชุมชนหนองปรือ 2 นำเจ้าหน้าที่ อสม.รพ.สต.มาบประชัน ทำกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพราะพันธ์ุยุงลาย โดยมี อสม.จากชุมชนหนองปรือ 1,...

ทม.หนองปรือห่วงใยสุขภาพประชาชน จัดอบรมโครงการอาหารปลอดภัย “ผู้สัมผัสอาหาร”

0
            เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่เวทีสวนสุขภาพ เทศบาลเมืองหนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการอาหารปลอดภัย หลักสูตร "ผู้สัมผัสอาหาร" รุ่นที่...

เทศบาลเมืองหนองปรือจัดอบรมให้ความรู้การพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ

0
             เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่เวทีสวนสุขภาพฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองหนองปรือ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้พัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ "ผู้สูงวัย วิถีใหม่" ตามโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ โดยมีผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ เข้าร่วมอบรม   ...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหนองปรือ สนับสนุนให้ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง เดินหน้าโครงการส่งเสริมการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคติดต่อต่างๆ

0
            (18 กรกฎาคม 2563) ที่โรงเรียนวัดสุทธาวาส กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้จัดโครงการส่งเสริมการใช้ส้วมที่ถูกต้องของประชาชน โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก            ตามที่เทศบาลเมืองหนองปรือ ซึ่งมีประชาชนทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยและท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือเป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นในทุกปี ทำให้ปริมาณการใช้ส้วมสาธารณะเพิ่มมากขึ้น เช่น...

ผอ.รร.สว่างฯ แจงเหตุปิดโรงเรียน 5 วัน สาเหตุหลักพบนักเรียนป่วยโรคไข้เลือดออก 10 ราย ชิคุนกุนยา 3 ราย พร้อมเดินหน้าทำความสะอาด พ่นหมอกควันอย่างเข้มข้น วอนผู้ปกครองเข้าใจ ส่วนกรณีผู้ปกครองนักเรียนเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงนั้น...

0
             (15 กรกฎาคม 2563) จากกรณีที่โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ได้ทำการแจ้งหนังสือแจ้งหยุดเรียนแก่ผู้ปกครอง ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 มีใจความว่า โรงเรียนขอหยุดเรียน ตั้งแต่วันที่ 15-19 กรกฎาคม 2563 รวม 5 วัน...
384,024แฟนคลับชอบ
995ผู้ติดตามติดตาม
1,928ผู้ติดตามติดตาม