รางวัลของเด็กดี..กอง รปภ.ฐท.สส. มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564 แบบ New Normal

         วันที่ 27 พ.ค.64 นาวาเอก พิสิษฐ์ จินตโกศลวิทย์ ผู้บังคับการกองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ (ผบ.กอง รปภ.ฐท.สส.) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการในสังกัด ประจำปี 2564 โดยให้ข้าราชการเป็นผู้รับแทนบุตร เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ณ อาคารอเนกประสงค์ กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีคณะนายทหาร...

เมืองพัทยาเดินหน้าแผนการเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนในสังกัด ช่วงแพร่ระบาดโควิด-19 เตรียมถ่ายทอดสัญญาณผ่านเคเบิ้ล เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ

         นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเรียนออนไลน์ผ่านเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น เพิ่มช่องทางการเรียนช่วงโควิด-19 แพร่ระบาด ว่า เรื่องดังกล่าวได้มอบหมายให้คณะทำงานทีมเลขานายกเมืองพัทยา และนายบรรลือ กุลละวาณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ที่รับผิดชอบสำนักการศึกษา ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของโรงเรียนทั้ง 11 แห่ง ในสังกัดเมืองพัทยา รวมถึงตรวจสอบความพร้อมของบุคลากรและความพร้อมเทคโนโลยีต่าง ๆ ในสถานศึกษาในการเรียนออนไลน์ และการเรียนออนไลน์ผ่านเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่นในพัทยาทั้ง...

คณะทำงานเลขานุการนายกเมืองพัทยา เร่งสรุปผลสำรวจพื้นที่โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ส่งเข้าที่ประชุมใหญ่ เพื่อปรับปรุง ยกระดับคุณภาพชีวิตครู นักเรียนและผู้ปกครอง ทั้ง 11 แห่ง เป็นโรงเรียนต้นแบบ

          หลังที่นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้มีนโยบายในการยกระดับการสร้างมาตรฐานสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ และสภาพแวดล้อมที่ดี ให้เด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการนายกเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และคณะทำงานายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลปัญหาในแต่ละสถานศึกษาทั้ง 11 โรงเรียน ซึ่งได้ทำการสำรวจแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ...

เมืองพัทยาจับมือโทรคมนาคมแห่งชาติ ทดลองติดตั้งเครื่องประตูสมาร์ทเกท รองรับมาตรการป้องกันโควิด-19 ด้วยระบบ 5G บริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮายและเกาะล้าน

        จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี และอำเภอบางละมุง ที่พบว่ามียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติประกาศให้จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยมีมาตรการที่จะใช้กับกลุ่มสีแดงเข้ม ได้แก่ ต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย, ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มมากกว่า 20 คน, งดการบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม...

เมืองพัทยาลุยเก็บข้อมูลโรงเรียนบ้านเกาะล้านส่งนายกเมืองพัทยาพิจารณางบสัปดาห์หน้า

เมืองพัทยาลุยเก็บข้อมูลโรงเรียนบ้านเกาะล้านส่งนายกเมืองพัทยาพิจารณางบสัปดาห์หน้า คณะผู้บริหารเมืองพัทยาลงพื้นที่สำรวจพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน) เก็บข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดเป็นโรงเรียนสุดท้าย ก่อนสรุปส่งนายกเมืองพัทยาพิจารณางบทันทีในสัปดาห์หน้า เลขาฯนายกพัทยาชี้แต่ละโรงเรียนมีเงินสะสม จ่อคุยฝ่ายกฎหมายนำงบมาใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ตามที่ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้ให้นโยบายในการยกระดับการสร้างมาตรฐานสถานศึกษาในท้องถิ่น โดยมอบหมายให้นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานดำเนินการร่วมกับคณะทำงานเลขานุการนายกเมืองพัทยา สำนักการศึกษาและสำนักสาธารณสุขเมืองพัทยา ทำการสำรวจและเก็บข้อมูลพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาและโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 โรงเรียน โดยได้ดำเนินการมาแล้ว 10 โรงเรียนนั้น วันที่ 30 เม.ย.64...

เมืองพัทยาเร่งพัฒนายกระดับโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ก้าวสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านวัฒนธรรม แรงงาน กีฬา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แห่งแรกของประเทศ

        นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยผู้บริหารเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง คณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสำรวจข้อมูล เพื่อนำมาปรับปรุงยกระดับคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ไปสู่เป้าหมายโรงเรียนต้นแบบด้านวัฒนธรรม กีฬา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นำร่องของประเทศ โดยมีนายพูนศักดิ์ พงษ์พิพัฒน์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 11...

ผู้บริหารเมืองพัทยาลงพื้นที่เก็บข้อมูลพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเมืองพัทยาต่อเนื่อง

         วันที่ 27 เม.ย.64 นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานมอบหมายงานพัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา โดยมีนายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา คณะทำงานนายกเมืองพัทยา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม รวมทั้งตัวแทนสถานศึกษา ร่วมสำรวจข้อมูลพัฒนาสถานศึกษาและโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา คือ โรงเรียนเมืองพัทยา 1 (เชิญ...

ศรชล.ฝึกอบรมยุวชนประมงมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในท้องถิ่น

         เมื่อวันที่ 20 เม.ย.64 นาวาเอก อนุพงค์ จันทร์พฤกษ์ รอง ผอ.ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดระยอง (รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดระยอง) และ นาวาเอก พิศาล หาญภักดี หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดระยอง (ศคท.จว.รย.) ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมยุวชนประมงรุ่นที่ 9...

ผู้ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ศึกษาดูงาน ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

         ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศึกษาดูงานหน่วยงานภาคเอกชนที่มีนวัตกรรมสมัยใหม่ โดยมีนายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับและบรรยายถึงความเป็นมาของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี    ...

PEA รณรงค์การใช้ไฟฟ้าปลอดภัยพร้อมมอบสนามเด็กเล่นส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กๆ

         การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้ทำพิธีเปิดโครงการรณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัด หรือเซฟไทย พร้อมส่งมอบสนามเด็กเล่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ “PEA THE POWER PLAYGROUND” ให้อยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี อย่างเป็นทางการ ณ สวนสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดบางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยมีนายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ...
435,598แฟนคลับชอบ
995ผู้ติดตามติดตาม
3,828ผู้ติดตามติดตาม