กรมเจ้าท่าประเดิมเวทีพัทยาเปิดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 โครงการงานศึกษาสำรวจออกแบบท่าเรือต้นทาง (Home Port) สำหรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise) บริเวณอ่าวไทยตอนบน

เมื่อวันที่ 18 พ.ย.64 ที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา จ.ชลบุรี กรมเจ้าท่าได้จัดให้มีการเปิดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 โครงการงานศึกษาสำรวจออกแบบท่าเรือต้นทาง (Home Port) สำหรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise) บริเวณอ่าวไทยตอนบน โดยมีนายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนา โดยมีตัวแทนภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วม ทั้งนี้ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ คัดเลือกพื้นที่บริเวณอ่าวไทยตอนบน ที่มีความเหมาะสมจะพัฒนาเป็น ท่าเทียบเรือต้นทาง...

เมืองพัทยาระดมฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 ให้แก่นักเรียนในสังกัด สร้างภูมิคุ้มกันหมู่รับเปิดเรียน

           (9 พ.ย.64) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 ให้แก่นักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ )โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่สำนักการศึกษาเมืองพัทยา และคณะทำงานนายกเมืองพัทยาร่วมลงพื้นที่ โดยเมืองพัทยากำหนดฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่...

เมืองพัทยาจัดประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดถนนสุขุมวิทกับถนนพัทยาใต้ หวังแก้ไขปัญหาจราจรหนาแน่นลดเวลาการเดินทางประชาชนและนักท่องเที่ยว

            ที่ โรงแรม เดอะไซมีส พัทยา เมืองพัทยาได้มีการจัดประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดถนนสุขุมวิทกับถนนพัทยาใต้ เมืองพัทยา เพื่อเสนอผลการศึกษาทางด้านวิศวกรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยมี ดร.สมชาย ประยงค์พันธ์ ผู้จัดการโครงการฯ...

นายกเมืองพัทยาเปิดร่างแผนพัฒนาเมือง พ.ศ.2566-2570 รวมทั้งหมด 864 โครงการ งบประมาณกว่า 3.9 พันล้าน

         เมืองพัทยาได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาเมืองพัทยา พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 1 โดยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวปาฐกถานำเสนอร่างแผนพัฒนาดังกล่าว พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนหลากหลายสาขาอาชีพในเมืองพัทยาได้เข้าร่วมประชุม และเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาเมืองพัทยา พ.ศ.2566-2570 ตามหลักยุทธศาสตร์เมืองพัทยา 5 ข้อ รวมทั้งหมด 864 โครงการ งบประมาณรวม 3,971,275,54 บาท...

ประเดิมวันแรกฉีดไฟเซอร์ นร.เมืองพัทยา 2,402 คน เล็งเปิดการเรียนการสอนต้น พ.ย.64

           เมื่อวันที่ 18 ต.ค.64 ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) จ.ชลบุรี ซึ่งเมืองพัทยากำหนดให้เป็นสถานที่บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 กับประชาชน โดยวันนี้เป็นวันแรกของการให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์กับเด็กนักเรียนสังกัดโรงเรียนเมืองพัทยาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีอายุตั้งแต่ 12-18 ปี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะผู้บริหารเมืองพัทยา...

ผวจ.ชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

            เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์...

รองบรรลือเผยแผนความพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้เด็กนักเรียน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ขานรับนโยบาย ศธ.เปิดภาคเรียน พ.ย.นี้

          หลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้วางแผนการดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน นักศึกษาในสังกัดทั้งของรัฐและเอกชน ที่มีอายุ 12-18 ปี ซึ่งการฉีดวัคซีนให้เด็กจะเป็นไปตามความสมัครใจ ที่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนโดย ศธ.ได้กำหนดให้มีการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประโยชน์ของการฉีดวัคซีน และวิธีการปฏิบัติก่อนและหลังการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ตั้งเป้าหมายว่าจะเริ่มการฉีดวัคซีนให้ได้ในเดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) จำนวน...

สำนักศึกษาเมืองพัทยา แจงยอดจ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาท โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 จ่ายครบแล้ว มีเพียงนักเรียน 44 คน ไม่เข้ารับ เหตุย้ายสถานศึกษา เตรียมส่งงบประมาณที่เหลือคืนแผ่นดิน

          หลังจากที่ ครม.มีมติเห็นชอบโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ โดยให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัด ศธ.ทั้งภาครัฐและเอกชน และสถานศึกษานอกสังกัด ศธ.ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น อนุบาล-ม.6 และระดับอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในอัตรา 2,000...

‘ลุงตู่’ เยี่ยมชม GISTDA สถานีดาวเทียม และศูนย์กลางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอวกาศ ชลบุรี

         เมื่อวันที่ 17 ก.ย.64 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจติดตามความก้าวหน้า สถานีดาวเทียมและศนูย์กลางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอวกาศ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) โครงการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (Space Krenovation Park: SKP) ในพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Eastern Economic Corridor...

เมืองพัทยาพร้อมจ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาท โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา 8-10 ก.ย.นี้

         หลังจากเมื่อวันที่ 27 ก.ค.2564 ค.ร.ม.มีมติเห็นชอบโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัด ศธ.ทั้งภาครัฐและเอกชน และสถานศึกษานอกสังกัด ศธ.ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น อนุบาล-ม.6 และระดับอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในอัตรา...
435,598แฟนคลับชอบ
1,700ผู้ติดตามติดตาม
418,000ผู้ติดตามติดตาม
5,408ผู้ติดตามติดตาม