โรงเรียนมารีวิทย์พัทยา จัดกิจกรรมครูประจำชั้นพบผู้ปกครองนักเรียน ประจำกลางภาคเรียนที่ 1/2563 หวังร่วมพัฒนาศักยภาพเด็กไปพร้อมกันระหว่างโรงเรียนกับบ้าน แก้ไขจุดอ่อน ส่งเสริมจุดแข็ง

             (21 กันยายน 2563) ที่โรงเรียนมารีวิทย์พัทยา ได้มีการจัดกิจกรรมครูประจำชั้นพบผู้ปกครองนักเรียน ประจำกลางภาคเรียนที่ 1/2563 เป็นกิจกรรมที่ครูประจำชั้นจะได้พบกับผู้ปกครองของนักเรียนภายในชั้น เพื่อทำการพูดคุยถึงปัญหาต่างๆ ในครึ่งภาคเรียนที่ 1 โดยพบว่าในวันนี้ครูประจำชั้นจะได้นำผลการสอบกลางภาคเรียนมาเป็นข้อมูลในการพูดคุยกับผู้ปกครอง เพื่อทำการปรับปรุงและพัฒนาในตัวเด็กๆ ตามลำดับ        ...

สธ.ผนึกกำลังร่วมภาคีเครือข่าย พัฒนาแอป FoodChoice สแกนก่อนกิน นวัตกรรมใหม่เพื่อสุขภาพ พิชิตเป้าเด็กไทยไม่อ้วน ไร้ฟันผุ

             (21 กันยายน 2563) ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)...

วัดช่องแสมสารมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนเลิศปัญญาในการสอบธรรมศึกษา

            เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 15 ก.ย.63 ที่โรงเรียนเลิศปัญญา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนของโรงเรียนเลิศปัญญาที่สอบธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นจำนวนเงิน 377,000 บาท...

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่งขยายผลการพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

             (14 ก.ย.63) ที่ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จ โครงการขยายผลการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยมีนางสาวสุมน...

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่งขยายผลการพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

            (14 ก.ย.63) ที่ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จ โครงการขยายผลการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยมีนางสาวสุมน...

ประธานรับบิชคอมเตรียมหารือความร่วมมือหัวหน้ากลุ่มพัทยาฟ้าสดใส เนรมิตรพื้นที่เพื่อเป็นเวทีแสดงออกการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร สวนกระแสเศรษฐกิจที่กำลังซบเซาเพราะผลพวงโควิด-19

              น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนวัดช่องลม โดยการลดปริมาณขยะในชุมชน ที่ต้องการจะนำเอาพลาสต์พืช มาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติก ที่ทำจากพืช 100% สามารถย่อยสลายได้เองภายในระยะเวลา 3-6 เดือน เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนได้มีส่วนขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม   ...

โตโยต้า ประเทศไทย หารือร่วมกับเมืองพัทยา ดำเนินโครงการ xEV Demonstration Project ขับเคลื่อนพัทยาสมาร์ทซิตี้ เตรียมนำรถยนต์ไฟฟ้ามาทดลองวิ่ง เม.ย.64 นี้

            (9 ก.ย.63) ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายสุรภูมิ อุดมวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก.โตโยต้า ประเทศไทย ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการ xEV Demonstration Project โดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จาก...

เมืองพัทยาจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 4 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮาย สรุปผลพัฒนาโครงการตามผังทางเลือกที่ 1 New Central Business District พื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่เมืองพัทยา ก่อนทำร่างประกาศฯ เสนอ ครม.พิจารณา

           (8 ก.ย.63) ที่ศูนย์ประชุมพระมหาไถ่ พัทยา จ.ชลบุรี เมืองพัทยาได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 4 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮาย โดยมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ซึ่งมีตัวแทนจากภาครัฐ เอกชน ชุมชน ประชาชนชาวเมืองพัทยา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมในการประชุม ...

รองประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ หาข้อมูลเสริมความรู้ต่อยอดพัฒนาการท่องเที่ยวของบ้านนาเกลือให้เต็มศักยภาพ ชื่นชมกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมลดปริมาณขยะในชุมชนด้วยผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติก

              มีรายงานว่า ผลกระทบที่เกิดจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการปิดสถานประกอบการต่าง ๆ ทำให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง แต่ในขณะนี้กระแสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ในประเทศได้ทุเลาลง หลังจากไม่พบผู้ติดเชื้อกินระยะเวลานานนั้น เมืองพัทยา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนต่างเริ่มขยับเคลื่อนไหวกันมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การท่องเที่ยวที่กำลังจะดีขึ้นตามลำดับ       ...

ฟุตบอลประเพณี สิงห์ 4 เส้า สานสัมพันธ์ ชาวน้ำเงิน-ขาว

               นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมด้วย ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี เขต 8 นาย สำเนียง ตีรณานนท์ อดีตอาจารย์โรงเรียนสิงห์สมทุร ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณี สิงห์...
386,733แฟนคลับชอบ
995ผู้ติดตามติดตาม
2,031ผู้ติดตามติดตาม