เลี้ยงหมูมานานเจอโรคระบาดไม่มีวัคซีนหรือยาแก้ จนหมูตายยกเล้า สาเหตุปัญหาราคาเนื้อหมูแพง ประกอบกับค่าอาหารหมูแพงขึ้นจนต้องเลิกเลี้ยง

           จากการสอบถามนายผจญ แผ่คุณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เล่าให้ฟังว่าตนเองประกอบอาชีพเลี้ยงหมูมานาน ปัญหาที่พบในปัจจุบันก็คือเกิดการระบาดของโรคอหิวาต์สายพันธุ์แอฟริกา ทำให้หมูที่นำมาเลี้ยงเสียชีวิตภายในระยะเวลารวดเร็ว ประกอบกับตนเองเลี้ยงแบบฟาร์มเปิด การควบคุมโรคจึงทำได้ยาก ความรุนแรงจึงเกิดขึ้นได้ง่ายและมีความเสียหายเยอะ
         ปัจจุบันได้เลิกอาชีพเลี้ยงหมูมานานเกือบสองปีเนื่องจากประสบปัญหาการเกิดโรคระบาดสำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงหมู โดยโรคดังกล่าวยังไม่มีวัคซีนหรือยาป้องกันแต่อย่างใด นอกจากนี้ปัญหาที่เกษตรกรพบเจอก็คือเจอค่าใช้จ่ายในเรื่องของอาหาร ที่ราคาที่สูงขึ้น
           ส่วนปัจจุบันที่หมูมีราคาแพง สาเหตุมาจากผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรขนาดเล็กได้ยุติการประกอบอาชีพนี้ ทำให้หมูขาดแคลน อีกทั้งลูกหมูที่จะนำมาเลี้ยงฟาร์มที่ผลิตลูกหมูไม่สามารถผลิตได้เพียงพอ ส่วนใหญ่ก็จะเก็บเอาไว้เลี้ยงเองทำให้เกิดการขาดแคลน ส่งผลทำให้ไม่มีหมูมาชำแหละเพื่อส่งจำหน่ายตามเขียงต่างๆ และมีแนวโน้มว่าปัญหานี้จะยังคงดำเนินต่อไปอีกยาวนานอย่างแน่นอน ส่วนการแก้ปัญหา นายผจญได้แสดงความคิดเห็นว่าควรจะมีวัคซีนหรือยาป้องกันการระบาดของโลกสุกรออกมาให้โดยเร็ว

Advertisement