เจ้าท่าบูรณาความปลอดภัยทางทะเล เทศกาลปีใหม่ คุ้มเข้มโควิด-19 สั่งลดจำนวน เว้นระยะเรือโดยสาร

          (29 ธ.ค.64) ที่ท่าเทียบเรือพัทยาใต้ แหลมบาลีฮาย นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายพิสุทธิ์ อมรยุทธ์ ผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำร่วมเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยา ตัวแทนกองบังคับการตำรวจน้ำ ตัวแทนตำรวจท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ฯเมืองพัทยา เครือข่ายอาสาวารี เจ้าท่า รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 20 เจ้าหน้าที่แพทย์-พยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเปิดศูนย์อย่างพร้อมเพรียง
           นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า สำหรับการจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำร่วมเทศกาลปีใหม่ในครั้งนี้ เนื่องจากกรมเจ้าท่าได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ท่าเรือปลอดภัย เรือปลอดภัย คนปลอดภัย “สะดวก ประหยัด ปลอดภัย ไปทางน้ำ” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรและกระบวนการทำงานร่วมกันของแต่ละหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อกำกับควบคุมดูแล และอำนวยความสะดวกปลอดภัยด้านการขนส่งทางน้ำ อีกทั้งเพื่อตรวจสอบสภาพเรือและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในเรือให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการจัดระเบียบการจราจรทางน้ำให้เกิดความสะดวกปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยเคร่งครัด
          โดยในปีนี้ไม่เพียงแต่คุมเข้มความปลอดภัยทางน้ำเพียงอย่างเดียว แต่ต้องคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ด้วย โดยได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ให้นักท่องเที่ยวสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า จัดวางเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวตามจุดต่าง ๆ จัดให้มีการเว้นระยะห่างที่นั่งบนเรือโดยสาร พร้อมลดจำนวนผู้โดยสารลงจากเดิมที่รับได้เต็มจำนวนในแต่ละเที่ยว เพื่อลดความแออัดบนเรือโดยสาร และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของ ศบค.กำหนด ทั้งนี้คาดว่าปีนี้ยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวยังพื้นที่เมืองพัทยาอยู่ไม่น้อย

Advertisement