กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1 ช่วยเหลือดูแล เด็กถูกงูกะปะกัดหวิดถูกตัดมือ

          จากกรณีมีข่าวในโลกออนไลน์ว่า ด.ญ.กัญพัชญ์ อนุมาลย์ อายุ 10 ปี โดนงูกะปะกัดบริเวณมือซ้าย และมีความจำเป็นขอรับการบริจาคเลือดด่วน ทัพเรือภาคที่ 1 จึงได้ให้กำลังพลของทัพเรือภาคที่ 1 ช่วยกันแชร์ข่าว เพื่อขอรับการบริจากเลือด จนทางแพทย์ได้รับการบริจาคเลือดอย่างเพียงพอ และสามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที
          ในการนี้ ด้วยครอบครัวน้องมีฐานะค่อนข้างลำบาก ต้องการความช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่าย เพื่อดูแลรักษา อีกทั้งครอบครัวน้องทำอาชีพประมงในพื้นที่ ต.แสมสาร ฐานะค่อนข้างยากจน ทัพเรือภาคที่ 1 จึงได้นำเงินสวัสดิการของหน่วยจำนวนหนึ่ง มอบให้ครอบครัวน้อง เพื่อดูแล และรักษาน้องต่อไป
Advertisement