เทศบาลเมืองอ่างศิลาจัดพิธีบวงสรวงตึกมหาราช ตึกราชินี ที่เป็นสถานที่โบราณสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ก่อนจะมีการบูรณะใหม่ ให้เหมือนเดิมมากที่สุด

          เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.64 นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีบวงสรวงตึกมหาราช ตึกราชินี ที่เป็นสถานที่โบราณ ตั้งอยู่ริมทะเลอ่างศิลา ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ก่อนจะมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่ โดยมีนางสาววัชราวดี วิเชียรศรี ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม โดยมีนายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ให้การต้อนรับ เพื่อเป็นการขอขมาลาโทษและขอสิ่งที่เป็นมงคลแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณนี้ ก่อนที่จะมีการซ่อมแซมให้กลับมาเหมือนเดิมให้มากที่สุด
           สำหรับตึกมหาราช หรือตึกขาว และตึกมหาราชินี หรือตึกแดง ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อพุทธศักราช 2440 ต่อมานำมาเป็นสถานที่ศึกษาทางประวัติศาสตร์โบราณ เป็นที่สนใจกับนิสิต นักศึกษา และประชาชน เข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันเกิดชำรุดทรุดโทรม ทางเทศบาลเมืองอ่างศิลา นำโดยนายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงลงความเห็นให้มีการบูรณะซ่อมแซมให้คงเดิม เพื่อให้เกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้นต่อไป

Advertisement