เมืองพัทยา ดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำสี่แยกไอสปา เชื่อมต่อถนนพัทยาสายสอง ซอย 4 หวังแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากแบบถาวร

           ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ถนนพัทยาสาย 2 เมืองพัทยาได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด บูญกิจธนา ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสี่แยกไอสปา (แยกมุมอร่อย) เชื่อมต่อถนนพัทยาสายสอง ซอย 4 (เพ็ชรตระกูล) โดยเป็นการดำเนินการงานก่อสร้างบ่อสูบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 5.50×40.00 เมตรความลึกไม่น้อยกว่า 3.8 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมงานก่อร้างบ่อรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4×10 เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 2 เมตร จำนวน 1 บ่อ งานวางท่อแรงดัน HDPE ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 850 เมตร รวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ อัตราสูบน้ำไม่น้อยกว่า 16 ลบ.ม.ต่อวินาที จำนวน 2 ชุด และดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งหม้อแปลงขนาด 630 Kva รวมทั้งติดตั้งมิเตอร์ไฟ จำนวน 1 ชุด
         สำหรับงบประมาณในการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสี่แยกไอสปา (แยกมุมอร่อย) เชื่อมต่อถนนพัทยาสายสอง ซอย 4 (เพ็ชรตระกูล) เป็นงบประมาณ ทั้งสิ้น 27,420,000 บาท โดยขณะนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่บริเวณแยกไอสปา หรือแยกมุมอร่อยสายสอง อีกทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านแปซิฟิคที่ต้องประสบปัญหาน้ำท่วมขัง ทรัพย์สินและสิ่งของเครื่องใช้ได้รับคามเสียหายเวลาฝนตกหนักต่อเนื่อง
          ทั้งนี้คาดว่าการก่อสร้างโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จช่วงเดือนเมษายน 2565 ซึ่งจะทำให้พื้นถนนพัทยาสาย 2 แยกไอสปา (แยกมุมอร่อย) และพื้นที่ใกล้เคียง การระบายน้ำเวลาฝนตกจะมีประสิทธิภาพและไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังในอนาคต

Advertisement