เทศบาลห้วยใหญ่ เตรียมยื่นหนังสือขอตรวจสอบผังที่ดินเขามะกอก 1/2-2 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยใหญ่ หลังพบเอกสารราชการกับชาวบ้านไม่ตรงกันเรื่องพื้นที่สาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านไม่มีถนนสัญจรนานกวา 10 ปี

          จากกรณีที่ชาวบ้านชุมชนเขามะกอก 1/2-2 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้รับความเดือดร้อนเรื่องการเดินทางสัญจรเข้า-ออกไปมาภายในหมู่บ้าน โดยโฉนดที่ดินของบ้านชาวบ้านได้ระบุไว้เป็นทางสาธารณะ แต่ไม่มีการทำถนนให้เป็นที่สัญจรไปมาได้ โดยมีระยะทางประมาณ 500 เมตร สภาพเป็นหลุมเป็นบ่อมีหญ้าขึ้นปกคลุม ซึ่งที่ดินสาธารณะบริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นรูปตัวที แต่ยังไม่ได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ ทำชาวบ้านในละแวกนั้น ซึ่งมีทั้งผู้สูงอายุและคนพิการต้องอาศัยเส้นทางเข้าออกบ้านจากพื้นที่ใกล้เคียง สร้างความยากลำบากในการสัญจรเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ชาวบ้านต่างกล่าวกันเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนนี้ลำบากมาก เพราะไม่มีเส้นทางที่จะเข้าออกบ้านตัวเองได้ จึงอยากจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยสานฝันให้ชาวบ้านได้เป็นจริงด้วย
           ล่าสุดวันที่ 11 ธันวาคม 2564 ผู้สื่อข่าวได้รับการชี้แจงจากเรืออากาศตรี คชรัตน์ ไตรศุภโชค รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยใหญ่ กล่าวว่า ถนนเส้นเขามะกอก1/2-2 พื้นที่หมู่ 4 ตำบลห้วยใหญ่ ที่มีประชาชนได้ร้องเรียนไปยังสื่อมวลชนนั้น เดิมที่ผ่านมาเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ได้มีการตั้งงบประมาณในการดำเนินการทำถนนพร้อมระบบสาธารณูปโภคไว้แล้วเมื่อหลายปีที่ผ่านมาแต่ด้วยมีเสียงคัดค้านจากประชาชนหลายภาคส่วนว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ของเอกชน ทางเทศบาลจึงได้ไปตรวจสอบสารระบบของที่ดิน พบว่าไม่ได้ระบุเป็นทางสาธารณประโยชน์ อีกทั้งเทศบาลได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยและขอตรวจสอบเอกสารกับชาวบ้านพบว่าในเอกสารที่ดินของชาวบ้านมีการระบุพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นทางสาธารณะประโยชน์ เมื่อนำมาเทียบกับพังรวมของกรมที่ดินที่เทศบาลได้รับมาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่ได้มีการระบุว่าเป็นทางสาธารณประโยชน์ ทำให้เกิดความไม่ชัดเจนในเรื่องเอกสารที่ดินบริเวณชุมชนเขามะกอก 1/2-2 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยใหญ่ ซึ่งเมื่อเอกสารที่ไม่ชัดเจนหากเทศบาลลงไปดำเนินการก่อสร้างถนนไปแล้ว หากเป็นที่ดินของเอกชนจะทำให้ไปละเมิดที่ดินคนอื่นจะทำให้ผิดกฎหมาย
          ทั้งนี้เพื่อความชัดเจนในตัวของเอกสารที่ดิน ทางเทศบาลตำบลห้วยใหญ่จะส่งเรื่องให้กรมที่ดินในสัปดาห์หน้า เพื่อยืนยันว่าบริเวณผังพื้นที่ชุมชนเขามะกอก 1/2-2 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยใหญ่เป็นทางสาธารณประโยชน์หรือไม่ หากที่ดินยืนยันว่าเป็นทางสาธารณประโยชน์ ก็ตรงกับเอกสารของชาวบ้าน เทศบาลพน้อมดำเนินการนำเรื่องเข้าแผน เพื่อตั้งงบประมาณก่อสร้างถนนพร้อมระบบสาธารณูปโภคแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านทันที และหากที่ดินยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่ใช้ทางสาธารณประโยชน์ จะต้องเร่งหารือหาแนวทางแก้ไข อีกทั้งจะมีการประสานงานตรงกับกรมที่ดินเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น สำหรับปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านทุกปัญหา ทางผู้บริหารเทศบาลห้วยใหญ่ไม่เคยนิ่งนอนใจ เมื่อพบปัญหาความเดือดร้อนจะเร่งเข้าไปแก้ไขปัญหาทันที ซึ่งปัญหาดังกล่าวหากทางกรมที่ดินยืนยันมาว่าเป็นทางสาธารณประโยชน์ชัดเจน เทศบาลจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอน

ทั้งการสอบเขตทางว่ามีความกว้างและยาวเท่าไหร่ พร้อมดำเนินการปรับแนวเขตให้ชัดเจนก่อนจัดตั้งงบประมาณในการก่อสร้าง คาดว่าทันปีงบประมาณ 2565 ด้วยเป็นเรื่องฉุกเฉินเร่งด่วน ต้องมีการนำเข้าแผน หากงบประมาณเหลือปลายปีหรือมีงบจากส่วนไหนเหลือก็จะมีการโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หรือตั้งเป็นการจ่ายขาดโดยต้องดูในช่วงระยะเวลาและงบประมณในการดำเนินการต่อไป

Advertisement