เทศบาลเมืองศรีราชา ส่งเจ้าหน้าที่ลงพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในโรงเรียนศรีราชา เพื่อเตรียมพร้อมก่อนใช้พื้นที่เป็นสนามสอบ

          ที่โรงเรียนศรีราชา อำเภอศรีราชา นายประภัส เจริญสันติสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ได้มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาล นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีราชา และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เข้าทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19 ภายในโรงเรียนศรีราชา ซึ่งจะต้องใช้เป็นสนามสอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคมนี้ซึ่งจะมีผู้เข้าสอบนับพันคนเดินทางมาร่วมสอบแข่งขัน โดยได้ฉีดพ่นน้ำยาตามห้องในแต่ละอาคาร ที่จะต้องใช้ทำการสอบ
           ทั้งนี้เพื่อเป็นการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่เดินทางมาทำการสอบ รวมถึงเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 ด้วย

Advertisement