สิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ยืนยันชายหาด จังหวัดชลบุรี พร้อมรับการท่องเที่ยว หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ตามนโนบายรัฐบาล

         นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) เปิดเผยว่า ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2564 ได้มอบให้เจ้าหน้าที่ลงสำรวจสภาพแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดชลบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการจัดการสิ่งแวดล้อมชายหาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อปท.ในพื้นที่ รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล จำนวน 6 หาด ได้แก่ หาดบางแสน หาดถ้ำพัง(เกาะสีชัง) หาดพัทยา หาดจอมเทียน หาดบ้านอำเภอ และหาดบางเสร่ เบื้องต้นพบว่า สภาพแวดล้อมชายหาดทุกหาดมีความสะอาดสวยงาม มีคุณภาพน้ำทะเลปกติ น้ำทะเลใส เหมาะกับกิจกรรมนันทนาการทางน้ำ
         ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้เสนอแนะให้ท้องถิ่น มีการตรวจแนะนำนักท่องเที่ยว ในเรื่องการทิ้งขยะ ทั้งเพิ่มรอบการจัดเก็บขยะให้เพียงพอต่อปริมาณขยะ และขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการบริเวณชายหาด ในเรื่องขยะ น้ำเสีย และหลีกเลี่ยงการใช้โฟมบรรจุอาหาร เพื่อป้องกันปัญหามลพิษ
         อย่างไรก็ตาม ต้องขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ตามประกาศจังหวัดชลบุรีและข้อห้าม คำเตือนของท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด

Advertisement