สมาคมประมงชลบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองศรีราชา ปล่อยพันธุ์กุ้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

           เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.64 ที่เกาะลอยศรีราชา อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี นายสถิตชาติ ทิมกระจ่าง นายกสมาคมประมงชลบุรี พร้อมด้วยนายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล ชาวชุมชน และอีกหลายหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวนเก้าแสนตัว เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 5 ธันวาคม โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีมอบพันธุ์กุ้งแชบ้วย เพื่อนำมาปล่อยในครั้งนี้
         ทั้งนี้การปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยสู่ท้องทะเลก็เพื่อเพิ่มจำนวนทรัพยากรสัตว์น้ำ และเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพิ่มจำนวนกุ้งแชบ๊วย ซึ่งเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ที่ช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้าน ประมงชายฝั่ง ให้สามารถจับสัตว์น้ำเพื่อยังชีพ และดำรงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของชุมชนชาวประมงในพื้นที่ศรีราชา และจังหวัดชลบุรีต่อไปด้วย

Advertisement