การไฟฟ้า เร่งเปลี่ยนตู้มิเตอร์ไฟใหม่แทนเก่าที่ชำรุด ริมชายหาดพัทยา เพื่อความปลอดภัยและความสวยงาม เพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวรับการเปิดเมือง

         เมื่อวันที่ 24 พ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณริมชายหาดพัทยา เจ้าหน้าที่การไฟฟ้า ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงตู้จ่ายระบบไฟฟ้าด้านแรงต่ำ ที่ติดตั้งบริเวณถนนพัทยา สาย 1 (ชายหาดพัทยา) จำนวน 15 ตู้ ที่จ่ายไฟตั้งแต่ปี 2552 เพื่อจ่ายให้ระบบไฟส่องสว่าง ระบบสูบน้ำ ไฟจราจร และผู้ใช้ไฟบริเวณถนนพัทยาสาย 1 บางส่วน รวมทั้งรองรับงานอีเว้นท์ต่าง ๆ ที่จัดบริเวณชายหาด เพื่อความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวและพักผ่อนบริเวณชายหาดเมืองพัทยา อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสวยงานรับการเปิดเมือง หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย
          ทั้งนี้จาการสอบถามผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว เปิดเผยว่า สำหรับโครงการปรับปรุงตู้จ่ายระบบไฟฟ้าด้านแรงต่ำ ที่ติดตั้งบริเวณถนนพัทยา สาย 1 (ชายหาดพัทยา) นั้น ด้วยที่ผ่านมาตู้จ่ายระบบไฟฟ้าด้านแรงต่ำเดิมที่มีขนาดสูง 1.8 เมตร กว้าง 0.6 เมตร หนา 0.35 เมตรได้รับผลกระทบจากมลภาวะทางอากาศ (ไอเกลือ) ซึ่งเดิมถูกสั่งทำเป็นเหล็ก ส่งผลทำให้ตู้มีสนิม ผุผัง รวมทั้งเกิดการจากทุบทำลายสิ่งของ ของผู้ไม่ประสงค์ดี โดย PEA ได้ดำเนินการสำรวจประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม และหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถทนต่อมลภาวะข้างต้นได้ และได้วางแผนดำเนินการในเฟสแรก ที่บริเวณชายหาดที่ยังจ่ายไฟอยู่ จำนวน 10 ตู้ ขนาด 1.72 เมตร กว้าง 0.59 เมตร หนา 0.41 เมตร ให้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ย.64 และมีแผนดำเนินการเฟสสอง ต้นปี 2565

Advertisement