เมืองพัทยา ร่วมกับพาณิชย์ชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจตราชั่ง ติดป้ายราคาสินค้า ฝ่าฝืนผิด พ.ร.บ.ทั้งจำทั้งปรับ รับเปิดเมืองและปีใหม่

          เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 พ.ย.64 เมืองพัทยา ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีและศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี) นำโดย นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ว่าที่ร้อยโทสุธรรม ละครรำ พาณิชย์จังหวัดชลบุรี และนางสาวเข็มทราย ระหาญนอก ผู้อำนวยการศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก(ชลบุรี)ร่วมกันตรวจสอบเครื่องชั่งและการติดป้ายแสดงราคา ณ ตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ ซึ่งเป็นการตรวจเพิ่มเติมจากการตรวจปกติ ในโอกาสเปิดเมืองหลังสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2565 ที่จะมาถึง
         โดยตรวจการติดป้ายแสดงราคาและตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงของเครื่องชั่ง หากเครื่องชั่งถูกต้องเจ้าหน้าที่จะติดสติกเกอร์ “ตรวจสอบแล้ว” ของสำนักงานกลางชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน เครื่องชั่งที่ชำรุดจากการใช้งานและมีลักษณะไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เจ้าหน้าที่จะทำการยึดเพื่อรอทำลายตามขั้นตอนต่อไป หากพบเครื่องชั่งที่มีการดัดแปลงแก้ไข เพื่อเอารัดเอาเปรียบด้านน้ำหนัก ซึ่งผิดตามพระราชบัญญัติมาตรา ชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 120,000 บาท และผู้ค้าต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้า หากฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ทั้งนี้ เมืองพัทยายัง ได้จัดให้มี “เครื่องชั่งกลาง” ไว้ให้พี่น้องประชาชนที่มาซื้อสินค้า ได้ตรวจสอบน้ำหนักสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าได้ด้วย
          สำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ที่จะมาถึง ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก(ชลบุรี) มีแผนตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา ตลอดเดือนธันวาคม 2564 เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจว่าท่านจะได้สินค้าที่น้ำหนักถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569

Advertisement