เมืองพัทยาระดมฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 ให้แก่นักเรียนในสังกัด สร้างภูมิคุ้มกันหมู่รับเปิดเรียน

           (9 พ.ย.64) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 ให้แก่นักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ )โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่สำนักการศึกษาเมืองพัทยา และคณะทำงานนายกเมืองพัทยาร่วมลงพื้นที่

โดยเมืองพัทยากำหนดฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 ให้นักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ระหว่างวันที่ 9-10 พ.ย.2564 โดยในวันนี้กำหนดจุดฉีดวัคซีน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย 1. โรงเรียนเมืองพัทยา 11 จำนวน 1,477 คน 2. โรงเรียนเมืองพัทยา 1 จำนวน 167 คน 3. โรงเรียนเมืองพัทยา 2 จำนวน 263 คน 4. โรงเรียนเมืองพัทยา 3 จำนวน 349 คน และ 5. โรงเรียนเมือง 4 จำนวน 221 คน รวมทั้งสิน 2,467 คน ส่วนโรงเรียนเมืองพัทยา 10 เมืองพัทยาได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้บริการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนที่โรงเรียน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ไม่ต้องเดินทางข้ามเกาะมาฉีดบนฝั่ง

           ทั้งนี้ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 กำหนดฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนในสังกัดที่เหลืออีก 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนเรียนเมืองพัทยา 5-9 รวม 2,258 คน โดยเมืองพัทยามีนักเรียนที่เข้าเกณฑ์รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 5,828 คน และประสงค์ฉีดวัคซีน จำนวน 5,100 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 95.73

Advertisement