เมืองพัทยาปรับปรุงป้ายหน้าวอล์คกิ้งสตรีท พัทยาใต้ แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ต้อนรับนักท่องเที่ยว

           นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะทำงานนายกเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยา ลงพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซม และปรับภูมิทัศน์ถนนวอล์คกิ้งสตรีท พัทยาใต้ เพื่อเพิ่มความสวยงามและความปลอดภัย รับนโยบายของรัฐบาลในการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เมืองพัทยา และเพื่อรองรับการกลับมาของนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้ป้ายด้านหน้าวอล์คกิ้งสตรีท พัทยาใต้นั้นถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่สร้างภาพลักษณ์ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา อีกทั้งก่อนเกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ถนนวอล์คกิ้งสตรีท พัทยาใต้ เคยเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากมายจากทั่วโลกเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมากอีกด้วย

Advertisement