เตรียมวางมาตรการความปลอดภัยและจัดระเบียบจราจรรับเปิดประเทศ 1 พ.ย.

           ตามที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศได้ผลักดันให้มีการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาค เพื่อเตรียมการต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ผ่านระบบเข้ามายังประเทศไทย ตามที่รัฐบาลกำหนดเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย.64 นี้ โดยในส่วนของเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ได้มีกำหนดการจัดกิจกรรมขึ้นตลอดช่วงส่งท้ายปีไปจนถึงปีใหม่ 2565 นั้น

มีรายงานว่า เมืองพัทยาได้มีแผนการจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการวางมาตรการความปลอดภัยและจัดระเบียบจราจรงานเทศกาลดนตรีพัทยามิวสิค เฟสติวัล 2021 เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวในพื้นที่ ในการเตรียมพร้อมในการสร้างความปลอดภัย และภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองพัทยา ต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าร่วมงาน

           พ.ต.ท.อรุษ สภานนท์ สว.จร.สภ.เมืองพัทยา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่า การจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการวางมาตรการความปลอดภัยและจัดระเบียบจราจรงานเทศกาลดนตรีพัทยามิวสิค เฟสติวัล 2021 ดังกล่าว จะจัดประชุมในวันอังคารที่ 2 พ.ย.64 ช่วงเวลาประมาณ 13.30 น. ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยาโดยจะเป็นการประชุมวางแผนด้านความปลอดภัยและจัดระเบียบจราจรในงานเทศกาลดนตรีพัทยามิวสิค เฟสติวัล 2021 ที่จะมีขึ้นใน 4 สัปดาห์ของเดือน พ.ย. และ ธ.ค.
           ทั้งนี้ จะได้นำแนวทางการปฏิบัติหลังจากการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมดังกล่าว ไปปรับใช้ในการทำงานรับกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองพัทยาหลังเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.64 นี้ โดยจะนำหลักปฏิบัติจากงานพัทยามิวสิคไปใช้กับงานอื่นๆ ที่จะตามมาก ทั้ง งานแสดงพลุไฟเมืองพัทยา งานลอยกระทงเมืองพัทยา งานเดินกินถิ่นนาเกลือ และงานพัทยาเคาท์ดาวน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 อย่างเหมาะสมต่อไป

Advertisement