พุทธศาสนิกชนชาวพันเสด็จในและชาวบ่อวิน พร้อมทั้งศิษยานุศิษย์จากทั่วสารทิศ พร้อมใจร่วมเดินทางมาทอดถวายผ้าไตรกฐิน วัดพันเสด็จใน ประจำปี 2564 ยอดกว่า 1 ล้านบาท

        เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ที่วัดพันเสด็จใน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พุทธศาสนิกชนชาวพันเสด็จใน ตำบลบ่อวิน และศิษยานุศิษย์จากทั่วสารทิศ ต่างพร้อมใจร่วมเดินทางมาทอดถวายผ้าไตรกฐิน ประจำปี 2564 โดยมีพระครูสุภัทรธรรมฺธาดา เจ้าคณะตำบลทุ่งสุขลา เจ้าอาวาสวัดพันเสด็จใน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และคุณสายัน ทัดประดิษฐ์ พร้อมด้วยคุณพยุง ทัดประดิษฐ์ คุณนงเยาว์ กรองทอง และครอบครัว เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะเหล่าบรรดาพ่อค้า นักธุรกิจ เข้าร่วมงานบุญมหาจุลกฐินในครั้งนี้ โดยนำปัจจัยมาถวายจำนวน 502,089บาท และกฐินสามัคคีอีกจำนวน 620,056บาท รวมยอดกฐิน 1,122,145บาท พร้อมกันนี้โดยรอบศาลาการเปรียญมีพุทธศาสนิกชนผู้ที่เลื่อมใสศรัทธามาจัดตั้งโรงทานบริการอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้ที่มาร่วมทำบุญในครั้งนี้จำนวน 50 ร้านค้าอีกด้วย
         สำหรับพิธีถวายผ้าไตรกฐินถือว่าเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสร้างความสามัคคีในหมู่พุทธศาสนิกชน ทั้งนี้ผ้าไตรกฐินเป็นกฐินที่ทำด้วยความรีบด่วน ให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน โดยต้องอาศัยความสามัคคีของผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมาก เพื่อผลิตผ้าไตรจีวรให้สำเร็จด้วยมือภายในวันเดียว จึงถือว่าการถวายกฐินมีอานิสงส์มาก ต้องใช้ความอุตสาหะพยายามมากกว่ากฐินแบบธรรมดาภายในระยะเวลาอันจำกัด รวมทั้งต้องใช้ความสมัครสมาน สามัคคีกัน งานจึงจะสำเร็จ
          ทั้งนี้ในการแห่ผ้าไตรกฐินและพิธีทอดถวายได้จัดขึ้นภายในศาลาการเปรียญ พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันแห่ผ้ามหาบุญจุลกฐินรอบพระอุโบสถ เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ท่ามกลางบรรยากาศที่อิ่มบุญอิ่มใจกันถ้วนหน้า

Advertisement