จังหวัดชลบุรีเปลี่ยนจากสีแดงเข้มเป็นสีแดง พร้อมมาตรการระดับจังหวัดรับเปิดประเทศ

 

           มีรายงานว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เพื่อปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร
           โดยในส่วนของจังหวัดชลบุรี จากเดิมเป็นพื้นที่สีแดงเข้มปรับเป็นพื้นที่สีแดง หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุด 38 จังหวัด ที่มี กาญจนบุรี ขอนแก่น ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ฉะเชิงเทรา ตรัง ตราด นครปฐม นครนายก นครราชสีมา นครสวรรค์ นนทบุรี  ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สตูล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สระแก้ว สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี อ่างทอง อุดรธานี และอุบลราชธานี

มีแนวปฏิบัติดังนี้
1.ไม่มีการห้ามออกนอกเคหสถาน
2.Work From Home หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชนดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ยกเว้น กทม. และปริมณฑล อย่างน้อย 70 %
3.การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม กรณี เกินจำนวนให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.พิจารณา  ห้ามจัดกิจกรรมรวมคน มากกว่า 200 คน
4.สถานศึกษาทุกระดับสถาบันกวดวิชา  ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

5.สถานรับเลี้ยงเด็ก และ สถานดูแลผู้สูงอายุ เปิดดำเนินการตามปกติ
6.สถานที่เล่นกีฬา หรือ แข่งขันกีฬา เปิดตามเวลาปกติ แต่ไม่เกิน 23.00 น.จัดการแข่งขันได้ จำกัดผู้ชม กีฬาในร่ม ผู้ชมไม่เกิน 25% กีฬากลางแจ้ง ผู้ชมไม่เกิน 50% กรณีแข่งขันให้แจ้ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อทราบ
7.โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ การแสดงพื้นบ้าน หรือสถานที่ ลักษณะเดียวกัน จำกัดจำนวนผู้ชม พื้นที่มีเครื่องปรับอากาศ 75 % พื้นที่เปิดโล่งตามขนาดพื้นที่
8.ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือ สถานที่จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ลักษณะ เดียวกัน ในห้างสรรพสินค้า และ โรงแรม จัดประชุม จัดมหกรรมด้านกีฬา จัดแสดงสินค้า โดนไม่มีการชิมอาหาร ไม่เกิน 500 คน และให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่เพื่อไม่ให้แออัด
9.ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ซิตี้มอลล์  เปิดตามเวลาปกติ งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายปิดบริการตู้เกม เครื่องเล่นู ร้านเกมสวนสนุก และสวนน้ำ
10.ร้านสะดวกซื้อ ตลาด  ตลาดนัด เปิดบริการได้ตามปกติ
11.ร้านอาหาร ทั้งใน และนอกศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหารบริโภคในร้านได้ เปิดตามเวลาปกติไม่เกิน 23.00 น. งดการจำหน่ายและงดดื่มสุราในร้าน
12.ร้านเสริมสวย ร้านนวดปา สถานเสริมความงาม ร้านสัก  เปิดบริการได้ตามปกติ แต่ไม่เกิน 23.00 น.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Advertisement