รองบรรลือลุยเคาะประตูบ้าน มอบสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้ชาวชุมชนโรงไม้ขีด 50 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19

            นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนางสาวธีราภรณ์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม คณะทำงานนายกเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แบบเคาะประตูบ้าน ให้กับพี่น้องประชาชนชุมชนโรงไม้ขีด หมู่ 2
           สำหรับเครื่องอุปโภค-บริโภคที่เมืองพัทยานำไปมอบให้กับชาวชุมชนโรงไม้ขีดในครั้งนี้ จำนวน 50 ครัวเรือน ซึ่งประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในการช่วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้น
            อย่างไรก็ตามการลงพื้นนำเครื่องอุปโภค-บริโภคไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ต่าง ๆ เมืองพัทยาได้มีการลงพื้นมอบสิ่งของอย่างต่อเนื่อง
Advertisement