ทูตยูเครนเยือนเมืองพัทยาแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง 2 เมือง หวังเป็นเมืองพี่เมืองน้องด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการลงทุนรับอนาคต EEC พร้อมสนใจเล็งร่วมงาน Thailand International Air Show 2023

 

 

         เมื่อวันที่ 29 ต.ค.64 เมืองพัทยาได้จัดเตรียมห้องรับรอง​ศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อต้อนรับนายพาฟโล โอเรล อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตยูเครน ประจำประเทศไทย ประเทศหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกธัญพืชสำคัญของโลก ได้แก่ ข้าวสาลี ข้าวบาเลย์ ข้าวโพด และข้าวไรย์ จนถูกขนานนามว่าเป็น “ตระกร้าขนมปังแห่งยุโรป” ในโอกาสเดินทางมาเยือนเมืองพัทยา พร้อมคณะ โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา และนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้แทนภาคกลางและภาคตะวันออกตะวันออก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน. ร่วมให้การต้อนรับคณะดังกล่าวด้วยรอยยิ้มและมิตรไมตรีที่ดี

            ในโอกาสนี้ทางคณะตัวแทนทั้ง 2 ประเทศได้กล่าวพูดคุยหารือ โดยเมืองพัทยาได้นำเสนอข้อมูลบริบทสภาพทั่วไปของพื้นที่ ซึ่งเมืองพัทยากำลังขับเคลื่อนแนวทางพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออกให้กับคณะเอกอัครราชทูตยูเครน ประจำประเทศไทย ได้รับทราบ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันในการแสวงหาความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยา กับเมืองโอเดสซ่า ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดของประเทศยูเครน และเป็นศูนย์กลางการเดินเรือหลักในยุโรปตะวันออก

           นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้แทนภาคกลาง-ตะวันออก สสปน. ให้ข้อมูลสำทับด้วยว่า ทางยุเครนให้ความสนใจถึงแนวทางในการพัฒนาร่วมกันกับเมืองพัทยาเพื่อเป็นเมืองพี่เมืองน้อง ทั้งด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมทั้งการขยายขีดความสามารถด้านธุรกิจ และการลงทุนในอนาคตในส่วนของ EEC ที่ภาครัฐกำลังดำเนินการ โดยจากนี้ทางคณะเอกอัครราชทูตยูเครน ประจำประเทศไทย จะได้หาโอกาสเข้าพบนายกเมืองพัทยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเป็นไปได้ให้มีความชัดเจนมากขึ้นต่อไปตามลำดับ

             นอกจากนี้ คณะเอกอัครราชทูตยูเครน ประจำประเทศไทย ได้ให้ความสนใจในการร่วมจัดกิจกรรมของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่มีแผนพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ตามแผนแม่บท ไทยแลนด์ ล็อก-อิน อีเวนท์ เพื่อทำรายได้เข้าประเทศหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เริ่มจะดีขึ้น ภายใต้ชื่องาน Thailand International Air Show 2023 ที่มีแผนจัดในพื้นที่ EEC ในอีก 2 ปีข้างหน้าด้วย

             ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งแรกที่ประเทศไทยในปี 2023 ด้วยเช่นกัน เนื่องด้วยประเทศยูเครนมีศักยภาพในการเป็นฐานผลิตขนาดใหญ่ของภาคอุตสาหกรรมหนักหลายสาขา ทั้ง อุตสาหกรรมการผลิตโลหะ อุตสาหกรรมเครื่องกล อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมวิศกรรม อุตสาหกรรมการต่อเรือ อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และอากาศยาน รวมทั้งเครื่องบินขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังถือเป็นประเทศผู้ผลิตเหล็กกล้ารายใหญ่ที่สุดอันดับ 7 ของโลก และใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันออก
Advertisement