รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จัดกิจกรรม วันพยาบาลแห่งชาติ ปี 2564

           (28 ต.ค.64) พล.ร.ต.อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวอาเศียรวาทราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ได้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน ในทุกกลุ่มให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า
           โดยฝ่ายการพยาบาล นำโดย น.อ.หญิงอุบลรัตน์ เชาว์สุโข รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการพยาบาลฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ เนื่องใน “วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2564” ประกอบด้วย กิจกรรมมอบรางวัล คนดี ศรีดอกปีบ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ให้กับพยาบาล และพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรในโรงพยาบาล และจัดกิจกรรมสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID -19 ให้กับประชาชน ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

           ทั้งนี้ มีผู้บริหารทางการพยาบาลและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ เข้าร่วมงานแบบ New normal ณ ห้องประชุมคลองไผ่ รพ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
           จากนั้น พล.ร.ต.อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการแพทย์ ถวายพวงมาลัยพระกร พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

Advertisement