รพ.เมืองพัทยาเตรียมขยายพื้นที่เปิดรับผู้ป่วยภาคปกติ หลังยอดผู้ติดเชื้อโควิดลดลง

           นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อพื้นที่เมืองพัทยา จนสถานพยาบาลหลัก คือ รพ.เมืองพัทยา ที่มีเตียงรองรับผู้ป่วยจำนวน 110 เตียง ต้องนำมาใช้ในการรองรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 กว่า 50% ขณะที่ชุดแพทย์และพยาบาลเองก็ต้องมาทุ่มเทเวลาในการให้วัคซีนป้องกันโรคแก่ประชาชนซึ่งมีเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้จำเป็นต้องชะลอการรับผู้ป่วยในภาคปกติมาเป็นเวลาหลายเดือน
           อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่เมืองพัทยาเริ่มลดลงไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยมีการระดมให้วัคซีนป้องกันโรคแก่ประชาชนไปแล้วในสัดส่วนกว่า 80% ขณะที่ยอดผู้ป่วยก็ลดลง ซึ่งดูได้จากสถานที่กักตัวหรือ Hospitel ที่เมืองพัทยาจัดไว้ในการรองรับผู้ป่วยกว่า 1,600 ห้องพบว่าขณะนี้มีผู้ที่เข้าพักเพื่อกักตัวและรับการรักษาเหลือเพียงไม่ถึง 400 ห้องเท่านั้น ขณะที่การให้วัคซีนกับประชาชนในเข็มที่ 2 และ 3 ก็ไปใช้พื้นที่ของ รร.มพย. 2 เป็นหลัก

          ดังนั้นจากนี้ก็จะมีการเปิดรับผู้ป่วยนอกหรือ OPD ได้ตามปกติ ซึ่งจะทำให้ประชาชนที่มีอาการเจ็บป่วยสามารถเดินทางมารักษาได้ในสถานพยาบาลใกล้บ้านและตามสิทธิ์ที่มีอยู่ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี โดยจะมีการประชุมร่วมกับทางโรงพยาบาลเพื่อจัดสรรบุคลากรและแนวทางในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดิมได้อีกครั้ง

Advertisement