วัดเนินสุทธาวาสชลบุรี วาดภาพสไปเดอร์แมน ซุปเปอร์แมน โลกิ ธอร์ เทพเจ้าสายฟ้า บนจิตรกรรมฝาผนัง พร้อมบรรยายภาษาไทย เป็นคติสอนใจเรื่องธรรมะ

            เมื่อวันที่ 22 ต.ค.64 ที่วัดเนินสุทธาวาส อ.เมือง จ.ชลบุรี ได้มีการทำบุญออกพรรษาพร้อมทั้งจัดงานทอดกฐิน นอกจากนี้ยังมีการเปิดให้ประชาชนได้ชมจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเป็นครั้งแรก หลังจากได้มีการปิดเพื่อทำการซ่อมแซมมานานกว่า 3 ปี ก่อนหน้านี้ได้มีการนำภาพสไปเดอร์แมน ซุปเปอร์แมน โลกิ ธอร์ เทพเจ้าสายฟ้าไปลงในโซเซียลซึ่งได้มีการวาดไว้ตามผนังพระอุโบสถ ได้สร้างกระแสความสนใจให้กับประชาชนอย่างมากมาย เพราะไม่มีวัดใดที่มีสร้างจิตรกรรมฝาผนังโดยเอาการ์ตูนมาประกอบกับธรรมมะ โดยมีนายอนันต์ นันทกูล ช่างศิลป์ เป็นผู้สร้างสรรค์งานศิลปะดังกล่าว ได้สร้างความสนใจให้กับประชาชนที่เข้ามาชมจำนวนมาก
          นายอนันต์ กล่าวว่า การที่นำพระเอกในตัวการ์ตูนมาประกอบในการสร้างงานจิตรกรรมบนฝาผนังพระอุโบสถของวัดเนินสุทธาวาสครั้งนี้ เนื่องมาจากตัวการ์ตูนเหล่านี้ได้สร้างความสนใจให้กับเด็กรุ่นใหม่ จึงได้นำมาวาดประกอบเพื่อให้เกิดความสนใจในเรื่องของธรรมะ โดยนำตัวการ์ตูนหลักๆ มาวาดพร้อมทั้งบรรยายภาพเป็นภาษาไทย ทำให้ผู้ดูภาพบนฝาผนังได้อ่านเข้าใจความหมายของภาพ โดยตัวการ์ตูนจะเป็นตัวแทนของอารมณ์ของคนได้อย่างดี อาทิ โลกิ ธอร์ เทพเจ้าสายฟ้า จะแสดงถึงความโกรธ ซึ่งจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่าง สไปเดอร์แมนจะใช้เส้นใยเป็นอาวุธ จะเป็นตัวแทนในเรื่องของกิเลส ที่จะโยงใยสร้างความวุ่นวายไปทั่ว เมื่ออยู่ในกิเลสจะดิ้นไม่หลุด ส่วนซุปเปอร์แมนเปรียบเสมือนผู้ปฏิบัติธรรม เมื่อปฏิบัติถึงที่สุดแล้วจะไม่มีวันตาย ถือว่าเป็นปริศนาธรรม พร้อมทั้งมีคำบรรยายให้ผู้ดูอ่านตามและเข้าใจง่าย ซึ่งจะเกิดประโยชน์มากกว่า ดีกว่าดูภาพแล้วคิดไปเอง
Advertisement