ทต.บางละมุง ปฏิบัติการเชิงรุก Swab ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 (ATK)ให้กับพ่อค้า-แม่ค้าชาวตลาดโรงโป๊ะ

          เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00น.– 11.30 น. เทศบาลตำบลบางละมุง ร่วมกับสาธารณสุขเทศบาลฯ และ รพ.สต.บ้านโรงโป๊ะ ได้ดำเนินการปฏิบัติการเชิงรุก Swab ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชนชาวพ่อค้า-แม่ค้าตลาดสดโรงโป๊ะและตลาดแผงลอยโรงโป๊ะ ด้วยชุดตรวจ Antigen Test kit (ATK) โดยมีว่าที่ร้อยตรีจเรวัฒน์ ชินวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ พวงน้อย ปลัดเทศบาลฯ นายสมคเนย์ เกษมสำราญ ผอ.กองสาธารณสุขฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และรพ.สต.บ้านโรงโป๊ะตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้กำลังใจและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อตรวจหาผู้ติดเชื้อในชุมชน ลดการแพร่ระบาดในเชิงรุก และติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง มารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ชุมชนตลาดโรงโป๊ะหมู่ที่ 1 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
        สำหรับการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก ด้วยวิธี Antigen Test kit (ATK) พบประชาชนชาวพ่อค้า-แม่ค้าตลาดสดโรงโป๊ะและตลาดแผงลอยโรงโป๊ะ เข้ารับบริการตรวจหาเชื้อจำนวน 350 คน ผลไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(CVID-19)แต่อย่างใด

 

 

Advertisement