ประเดิมวันแรกฉีดไฟเซอร์ นร.เมืองพัทยา 2,402 คน เล็งเปิดการเรียนการสอนต้น พ.ย.64

           เมื่อวันที่ 18 ต.ค.64 ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) จ.ชลบุรี ซึ่งเมืองพัทยากำหนดให้เป็นสถานที่บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 กับประชาชน โดยวันนี้เป็นวันแรกของการให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์กับเด็กนักเรียนสังกัดโรงเรียนเมืองพัทยาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีอายุตั้งแต่ 12-18 ปี

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะผู้บริหารเมืองพัทยา และคณะทำงานนายกเมืองพัทยา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการและให้กำลังใจเด็กนักเรียนที่มารับวัคซีน ตลอดจนพูดคุยกับผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ที่มาออกหน่วยให้บริการวัคซีนไฟเซอร์กับนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเมืองพัทยาในวันนี้จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) จำนวน 1,433 คน, โรงเรียนเมืองพัทยา 1 (เชิญ พิศัลยบุตรบำเพ็ญ) จำนวน 166 คน, โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) จำนวน 251 คน, โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) จำนวน 338 คน, โรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) จำนวน 214 คน รวมนักเรียนที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ในวันนี้ทั้งหมดจำนวน 2,402 คน

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 สำหรับกลุ่มเด็กนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยาให้บริการตั้งแต่ระดับชั้น ป.3-ม.6 ที่นักเรียนทั้งหมดรวม 5,326 คน และมีเป้าหมายในการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนที่ผู้ปกครองแสดงเจตจำนงและให้การอนุญาตแล้วทั้งสิ้น 4,662 คน จำแนกเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา 781 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 3,881 คน หรือคิดเป็นสัดส่วน 87.53% จากนักเรียนสังกัดเมืองพัทยาทั้งหมด

ทั้งนี้ สำหรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์โดสที่ 2 ให้กับเด็กนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเมืองพัทยา ได้กำหนดเว้นระยะห่างจากโดสแรกประมาณ 3-4 สัปดาห์ ก่อนจะมีการพิจารณาความพร้อมให้เปิดการเรียนการสอนได้ตามความปลอดภัยและเหมาะสม อย่างไรก็ตามในส่วนของเด็กที่อายุไม่ถึง 12 ปี ซึ่งยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 นั้น ให้ยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ซึ่งต้องมีการพิจารณาผลชี้วัดหากดำเนินการได้ปลอดภัยก็จะมีการพิจารณาเปิดการเรียนการสอนตามลำดับ

           นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวด้วยว่า ในครั้งนี้เป็นการฉีดวัคซีนเพื่ออนาคต เพื่อที่จะให้มีการเปิดการเรียนการสอน ในอนาคตวัคซีนโควิด-19 ต้องฉีดทุกปีเหมือนวัคซีนทั่วไป เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและไม่นำเชื้อไปติดคนที่บ้าน เมืองพัทยาจะทยอยเปิดโรงเรียนตั้งแต่ต้นเดือน พ.ย.64 เป็นต้นไป เนื่องจากผ่านมตีความเห็นชอบตามหลักการจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีแล้ว สิ่งสำคัญคือนักเรียนทุกคนต้องมีภูมิคุ้มกันและมีความปลอดภัย
           ทั้งนี้ในส่วนของเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 12-18 ปี ที่อยู่นอกสถานศึกษา หรือไม่อยู่ในสังกัดโรงเรียนเมืองพัทยาที่ต้องการจะรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 สามารถแจ้งมายังเมืองพัทยาได้ เมืองพัทยาพร้อมให้บริการวัคซีนกับเด็กทุกคน เพราะถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างระบบภูมิคุ้มกันหมู่ในเมืองพัทยาให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย

 

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Advertisement