ส่วนงานจราจรและขนส่งเมืองพัทยา ดำเนินการทาสีตีเส้นจราจรจัดระเบียบถนนซอยอรุโณทัย แก้ไขการจราจรติดขัด อำนวยความสะดวกให้ผู้สัญจร

          นายภาสกร อยู่สมบูรณ์ พร้อมด้วย นายดำรงเกียรติ พินิจการ ผู้ช่วยเลขานายกเมืองพัทยา และนายสรวิศ สุทธิธำรงสวัสดิ์ คณะทำงานนายกเมืองพัทยา นำเจ้าหน้าที่ส่วนงานจราจรและขนส่งเมืองพัทยา ลงพื้นที่ทาสีตีเส้นเครื่องหมายจราจร ภายในซอยอรุโณทัย โดยมีนายอำนวย ม่วงทอง ประธานชุมชนอรุโณทัย ค่อยให้ข้อมูลรายการเอียดข้อร้องเรียนจากประชาชน เกี่ยวกับปัญการจราจรแออัด รถติด และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ภายในซอยดังกล่าว จนสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนที่สัญจรไปมาเป็นอย่างมาก
          นายภาสกร อยู่สมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานายกเมืองพัทยา กล่าวว่า หลังจากที่ประชาชนที่พักอาศัยและสัญจรไปมาภายในซอยชุมชนอรุโณทัย ได้ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการจราจรภายในซอยติดขัด เนื่องจากรถที่เข้าออกจากซอยไม่เคารพกฎจราจร จึงได้มีการประสานให้เมืองพัทยาดำเนินการทาสีตีเส้นตามแยกย่อยภายในซอย เพื่อปรับปรุงจุดเสี่ยงในด้านการจราจร และอํานวยความสะดวก ความปลอดภัยในด้านการจราจร ป้องกันการกีดขวางการจราจรบนท้องถนน

โดยเจ้าหน้าที่ส่วนการจราจรและขนส่งเมืองพัทยา ได้ดำเนินการตีเส้นขอบทาง ตามแยกย่อยภายในซอยอรุโณทัย รวม 5 แยกย่อย พร้อมดำเนินการตีเส้นแบ่งเลนในซอยหลัก 3 ด้าน เพื่อแบ่งให้รถวิ่งสวนทางกันได้สะดวก ทั้งนี้ยังได้ดำเนินการตีเส้นทแยงบริเวณปากซอยแยกย่อย เพื่อให้รถจอดหยุดบริเวณทางร่วม ซึ่งตามกฎหมายจะหมายถึง “ห้ามมิให้ผู้ใดขับรถล้ำเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว” นอกจกานี้ยังได้ทำการตีเส้นขาวแดงและตีลูกศรสัญลักษณ์หยุดบนพื้นถนนทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาเคารพกฎจราจร แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดและบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่

Advertisement