เมืองพัทยา บูรณาการร่วม พม.ชลบุรี ช่วยเหลือคนไร้บ้าน เร่ร่อน เข้ารับการคุ้มครอง สร้างภาพลักษณ์ที่ดีรับเปิดประเทศ เตรียมพร้อมจัดจุดบริการเคลื่อนที่ หวังแก้ไขปัญหาถาวร #เดอะพัทยานิวส์ #thepattayanews

           นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย น.ส.เรวดี จันทเปรมจิต ผู้อำนวยการศูนย์คนไร้ที่พึ่ง จังหวัดชลบุรี คณะผู้บริหารเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่เทศกิจ และเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหากลุ่มคนเร่ร่อน และคนไร้ที่พึ่งในพื้นที่เมืองพัทยา
         โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้มีการนำกลุ่มคนเร่ร่อนจำนวนหนึ่งที่ได้รับความยินยอมไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ของสำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ที่ได้มีการประสานขอไว้ล่วงหน้า ณ ศูนย์โมบายตรวจโควิด-19 ที่นาเกลือ ก่อนจะมีนำกลุ่มคนเหล่านี้ส่งตัวกลับบ้านหากมีความประสงค์หรือจะส่งตัวไปอยู่ในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งต่อไป
            นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า การลงพื้นที่แก้ไขปัญหาคนเร่ร่อน ขอทานในเมืองพัทยาครั้งนี้ ได้บูรณาการร่วมกับศูนย์คุ่มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนดังกล่าวที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ตามสถานที่ต่าง ๆในเมืองพัทยาได้รับการคุ้มครอง หากรายใดมีความประสงค์จะกลับก็พร้อมจะประสานให้ความช่วยเหลือส่งภูมิลำเนา ส่วนรายใดไม่มีบ้าน ก็จะส่งตัวเข้าไปที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ทั้งนี้ต้องอยู่ความสมัครใจของบุคคลนั้นด้วย ด้วยเจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจหรือมีกฎหมายในการบังคับหากกลุ่มคนเหล่านี้ไม่ยินยอมสมัครใจก็คงทำได้เพียงให้คำแนะนำ เบื้องต้นก็จะนำไปตรวจหาเชื้อโควิดด้วยชุดตรวจ ATK สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ทั้งความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อน ไร้บ้าน ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ตามสถานที่ต่าง ๆ เมืองพัทยาจะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวครองอย่างต่อเนื่องต่อไป
         ด้าน น.ส.เรวดี จันทเปรมจิต ผู้อำนวยการศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือกลุ่มคนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง นั้นที่ผ่านมาทีมงานเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรีได้ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือและคุ้มครองในพื้นที่เมืองพัทยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งในกรณีที่กลุ่มคนดังกล่าวมีความยินยอมรับการคุ้มครองเจ้าหน้าที่จำนำตัวบุคคลนั้นเข้ารับการคุ้มครองตามกระบวนการสังคมสงเคราะ ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี แต่หากบุคลกลุ่มดังกล่าวไม่ยินยอมรับความคุ้มครองเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถดำเนินการอะไรได้ ด้วยไม่มีกฎหมายที่เฉพาะที่จะรบังคับขืนใจกลุ่มคนเร่ร่อน และคนไร้ที่พึ่ง
ทั้งนี้ในอนาคตจะมีการจัดจุดบริการเคลื่อนที่ในการช่วยเหลือกลุ่มคนเร่ร่อน และคนไร้ที่พึ่ง ที่มีความประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือและคุ้มครองกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและเมืองพัทยา เพื่อช่วยเหลือคนที่อยากกลับภูมิลำเนาได้มีโอกาสกลับไปประกอบอาชีพ ไม่ต้องมาเป็นคนเร่ร่อน อีกทั้งให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้เข้าถึงสิทธิการให้บริการของภาครัฐ

          ซึ่งจุดบริการเคลื่อนที่นั้นจะมีการรับคำร้องในการรักษาสิทธิของกลุ่มคนเหล่านี้ได้ รวมถึงบุคคลที่ไม่มีคนดูแล ไร้ญาติ ครอบครัวไม่ดูแล หน่วยบริการเคลื่อนที่ก็พร้อมจะรับตัวเพื่อประสานส่งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตามขั้นตอน โดยจะเร่งดำเนินการก่อนเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งนี้ประชาชนที่พบเห็นคนเร่ร่อนและคนไร้ที่พึ่ง สามารถแจ้งรายละเอียดมาได้ที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง หรือที่สายด่วน 1300

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Advertisement