เปิดใจประชาชนรับซิโนแวค 2 เข็ม หลังได้คิวกระตุ้นเข็ม 3 แอสตร้าเซเนก้า เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน บางคนปฏิเสธ กลัวผลข้างเคียง บางคนรอวัคซีนทางเลือก เพราะจ่ายเงินไปแล้ว

            (2 ตุลาคม 2564) จากกรณีที่ผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 เป็นวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม ไปตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา พบว่าภาครัฐได้กระจายวัคซีนเข็ม 3 เพื่อให้ผู้ที่ได้รับวัคซีน 2 เข็มซิโนแวค ได้ทำการกระตุ้นวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้มากขึ้น ทั้งนี้หลังจากที่พบว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม ภูมิจะลดลงไปเรื่อยๆ แต่ถ้าได้รับการกระตุ้นเข็ม 3 แอสตร้าเซเนก้า อีก 1 เข็ม ก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันโรคสูงขึ้นมาก
            ทั้งนี้จากการสอบถามประชาชนส่วนใหญ่พบว่าต่างมีความเห็นที่แตกต่างกันออกไป บางคนก็พร้อมที่จะฉีดกระตุ้นเข็ม 3 แอสตร้าเซเนก้าในทันที บางรายก็ขอรอไปก่อนเนื่องจากไม่มั่นใจเรื่องของผลค้างเคียง บางคนก็รอวัคซีนทางเลือกที่ได้ดำเนินการสั่งซื้อไปแล้ว
          นายอนารักษ์ ประมูลเรือง เผยว่า สำหรับการกระตุ้นเข็ม 3 ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องรีบดำเนินการ เนื่องจากว่าวัคซีนทางเลือกที่สั่งซื้อไม่รู้ว่าจะเข้าประเทศไทยเมื่อไหร่ ถ้ารอแบบมีกำหนดก็อาจจะรอ เพราะเราจะได้รู้ว่าเราจะได้ฉีดวัคซีนเข็ม 3 นี้เมื่อไหร่ เพราะถ้าหากรอไปเราอาจจะไม่มีภูมิในการป้องกันโรคได้ และกลัวว่าถ้าติดเชื้อโควิดขึ้นมาเชื้อก็อาจจะลงปอดได้ ดังนั้นการฉีดกระตุ้นเข็ม 3 ตามระยะเวลาที่ภาครัฐจัดให้มาถือว่าดีที่สุดแล้ว
            นางสาวชุติกรณ์ ประทุมดำรงค์ เผยว่า ส่วนตัวถ้าจองไปแล้ว สั่งซื้อไปแล้วก็คงต้องรอ เพราะเสียดายเงิน และอยากได้วัคซีนที่ดี แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าวัคซีนที่ได้จากภาครัฐไม่ดี แต่จากข่าวผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น ก็อยากจะทำให้เกิดความตื่นตัวและปฏิเสธการรับวัคซีนกระตุ้นจากภาครัฐ แต่ถึงจะเป็นวัคซีนตัวไหนก็อยากจะให้ทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบตามที่รัฐจัดหา เพื่อป้องกันการการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

Advertisement