รองนายกเมืองพัทยาประชุมแต่งตั้งคณะทำงานลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความเสียของประชาชนจากผลกระทบน้ำท่วมขัง พร้อมหาทางเยียวยา

         ตามที่นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้วางแผนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์พายุฝนที่อาจส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายในเขตพื้นที่เมืองพัทยา ด้วยการสำรวจเพิ่มช่องทางระบายน้ำลงทะเลบริเวณหน้าปากทางเข้าโครงการถนนคนเดินพัทยาใต้ หรือโครงการวอล์คกิ้งสตรีทพัทยา พร้อมหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนด้วยการสำรวจความเสียหายของทรัพย์สินจากผลกระทบน้ำท่วมขังนั้น
          ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 ก.ย.64 ที่ห้องประชุม 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความเดือดร้อนและความเสียหายตามบ้านเรือนต่างๆ ของประชาชน เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาตามขั้นตอนของระบบราชการบริหารแผ่นดินเมืองพัทยา
         โดยนายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ในเบื้องต้นได้แต่ตั้งคณะทำงานในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความเสียหายของประชาชนจากผลกระทบน้ำท่วมขังตามบ้านเรือนต่างๆ พร้อมทั้งสำรวจข้อมูลผ่านการลงทะเบียนกับทางเมืองพัทยา โดยพิจารณาความเสียหายของทรัพย์สินและบ้านเรือนของประชาชนตามความเหมาะสม ก่อนจะรวบรวมสรุปผลรายงานต่อนายกเมืองพัทยาพิจารณาเยียวยามตามลำดับ
          อย่างไรก็ตาม รูปแบบการดำเนินการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความเสียจากปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเมืองพัทยา คาดว่าจะมีการวางแผนการทำงานและลงพื้นที่สำรวจข้อมูลต่างๆ ในเร็ววันนี้ เบื้องต้นได้ช่วยเหลือในเรื่องของการสนับสนุนเครื่องอุปโภคและบริโภค รวมทั้งสิ่งจำเป็นให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเมืองพัทยาแล้วกว่า 500 หลังคาเรือน

Advertisement