เมืองพัทยา นำร่องเกาะล้านบูสเตอร์เข็ม 3 ประชาชนกลุ่มซิโนแวค เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19

           หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขได้เริ่มฉีดวัคซีนเข็ม 3 ด้วยวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าให้กับคนที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็มไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2564 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน อีกทั้งที่ผ่านมา เมืองพัทยา ได้พยายามผลักดันให้ประชาชนในเขตเมืองพัทยาได้รับบริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างครอบคลุม ทั้งวัคซีนจากส่วนกลางตามระบบที่รัฐจัดสรร และวัคซีนทางเลือกที่เมืองพัทยาจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพื่อให้เกิดระบบภูมิคุ้มกันหมู่ในเมืองท่องเที่ยว โดยประชาชนชาวเมืองพัทยาได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบแล้ว 70% ของประชากรนั้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 30 ก.ย.64 นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า สำหรับประชาชนชาวเมืองพัทยาที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 รวมทั้งชาวต่างชาติ แรงงานต่างด้าว และผู้อาศัยในเมืองพัทยา ขณะนี้ได้มีการทยอยให้บริการฉีดวัคซีน ตามการจัดสรรวัคซีนของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และสำหรับประชาชนชาวเมืองพัทยาที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 โดส ก็มีแผนจะบูสเตอร์เข็ม 3 เพื่อเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคด้วยเช่นกัน

        โดยขณะนี้ได้มีการสำรวจประชาชนที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็มไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคม – พฤษภาคมที่ผ่านมา บนพื้นที่เกาะล้าน ซึ่งจะเป็นพื้นที่นำร่องในการบูสเตอร์เข็ม 3 ด้วยวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า จำนวน 980 คน ที่อยู่ระหว่างการรอการจัดสรรวัคซีนมาจากรัฐบาลในการบูสเตอร์เข็ม 3 ให้กับชาวเกาะล้าน ส่วนประชาชนที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็มไปแล้วในพื้นที่อื่น ๆ ในเมืองพัทยา ก็จะได้รับการบูสเตอร์เข็ม 3 เช่นเดียวกัน เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19

          ซึ่งหลังการบูสเตอร์เข็ม 3 ให้กับชาวเกาะล้านทั้ง 980 คนแล้ว ก็จะดำเนินการต่อให้กับประชาชนที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็มในพื้นที่อื่น ๆ ของเมืองพัทยาตามลำดับต่อไปเมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าจากรัฐบาล

Advertisement