ห่วงใย ใส่ใจ ไม่ทิ้งกัน! นายกเมืองพัทยานำทีมคุณหมอฉีดให้ผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยติดเตียงถึงบ้าน พร้อมส่งต่อกำลังใจสู้ภัยโควิด-19

          ตามที่เมืองพัทยาบริหารจัดการการกระจายวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อสร้างระบบภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้น เพื่อเปิดเมืองท่องเที่ยว ในส่วนของกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง เมืองพัทยาได้จัดโครงการหมอถึงบ้านเดินทางไปฉีดวัคซีนถึงบ้านให้กับกลุ่มเป้าหมายข้างต้นอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันประชาชนเมืองพัทยาได้รับวัคซีนแล้วกว่า 70% นั้น

ล่าสุด วันที่ 30 ก.ย.64 นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลเมืองพัทยา ซึ่งกำหนดให้เป็นสถานพยาบาลหลักในการกระจายวัคซีน ทั้งวัคซีนจากส่วนกลาง และวัคซีนทางเลือกที่เมืองพัทยาจัดสรร เพื่อตรวจเยี่ยมระบบการให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 กับประชาชน ที่ให้บริการเฉลี่ยวันละประมาณ 2,500-2,600 คน และเคยให้บริการสูงสุดถึง 3,800 คนในหนึ่งวัน

จากนั้นนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมืองพัทยา ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุติดบ้าน และผู้ป่วยติดเตียงในการรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 3 ราย โดยจุดที่หนึ่ง บ้านเลขที่ 327/164 ม.9 ซ.บงกช 6 ชุมชนบงกช เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เพื่อบริการฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุติดบ้าน น.ส.จิตรา แซ่อึ้ง อายุ 94 ปี
จากนั้นในจุดที่ 2 บ้านเลขที่ 6/5 ม.9 ซอย 40 สุขุมวิท-พัทยา 40 ชุมชนเพนียดช้าง เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับผู้ป่วยผู้สูงอายุติดบ้าน นางสังเวียน ควรบำรุง อายุ 85 ปี ก่อนจะเดินทางไปฉีดวัคซีนต่อให้กับนางมาเรียม นิ่มเจริญ อายุ 82 ปี ที่บ้านเลขที่ 141/47 ซ.22 สุขุมวิท-พัทยา ชุมชนบ้านหัวทุ่ง ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ตามลำดับกำหนดการภารกิจนายกเมืองพัทยา

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า หลังจากได้เมืองพัทยาได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง ก็ได้เร่งกระจายวัคซีนให้ประชาชนตามระบบเมืองพัทยาพร้อมที่ได้วางไว้ โดยคาดว่าภายในวันที่ 15 ต.ค.64 นี้ ประชาชนชาวเมืองพัทยาจะได้รับวัคซีนสร้างระบบภูมิคุ้มกันหมู่เกินกว่า 80% แล้ว

         ในส่วนของประชาชนที่ไม่มีทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาหรือประชากรแฝงนั้น ตอนนี้เมืองพัทยาก็ได้มีการจัดสรรให้บริการวัคซีนอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว รวมทั้งกลุ่มชาวต่างชาติ และกลุ่มต่างด้าวผู้อาศัยในเขตเมืองพัทยานั้นภาครัฐก็มีการจัดสรรวัคซีนมาให้อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน
Advertisement