วัคซีนครบแล้ว 70% นายกเมืองพัทยาเผยฉีดวัคซีนสร้างระบบภูมิคุ้มกันหมู่เมืองพัทยาครบ 2 เข็มของจำนวนประชากรในพื้นที่ตามมาตรการ ศบค. พร้อมเปิดเมืองท่องเที่ยว 1 พ.ย.นี้

         นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่าที่ผ่านมาเมืองพัทยาร่วมกับภาคเอกชนในการจัดโครงการ Pattaya Moves on เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสที่ 4 หรือฤดูกาลท่องเที่ยว แต่ภาครัฐได้ประกาศเลื่อนระยะเวลาการเปิดเมืองพัทยาร่วมกับเมืองท่องเที่ยวในอีก 4 เมืองหลัก ได้แก่ กทม. เชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี ด้วยมีความต้องการให้ประชากรในพื้นที่รับวัคซีนครบ 2 เข็มเกิน 70% ของยอดรวมเสียก่อน ขณะที่เมืองพัทยาที่ผ่านมาได้พยายามเร่งรัดในการกระจายวัคซีนให้กับประชาชนและภาคการให้บริการด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้ได้สัดส่วนของวัคซีนครบ 70% ให้ตรงตามเป้าหมาย ซึ่งจากการสำรวจจำนวนประชากรและภาคต่างๆ รวม 1 แสนกว่าราย จนถึงปัจจุบันพบว่าการกระจายวัคซีนของเมืองพัทยา ซึ่งมาทั้งจากส่วนการสนับสนุนของภาครัฐ และการจัดหาของเมืองพัทยา ทำให้ทุกฝ่ายได้รับวัคซีนเข็มแรกไปครบแล้ว ขณะที่การฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 นั้นล่าสุดยังมีประชากรในพื้นที่อีกประมาณ 1,600 รายที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร
          อย่างไรก็ตามล่าสุดเมืองพัทยาได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากการราย งานของ สสจ.ชลบุรี นอกจากนี้หลังจากการจัดสรรวัคซีนครบตามเป้าหมายแล้วเมืองพัทยาก็ยังดำเนิน การฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทุกวันเฉลี่ยวันละ 2-3 พันราย ส่งผลให้ขณะนี้เมืองพัทยามียอดรวมของประชากรและภาคต่างๆ ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วเกินกว่า 70% ซึ่งถือเป็นการสร้างระบบภูมิคุ้มกันหมู่ในเมืองท่อง เที่ยวตามข้อกำหนดของ ศบค. และพร้อมสำหรับการเปิดเมืองเพื่อรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 พ.ย.นี้อย่างแน่นอน
           แต่ถึงแม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วก็ตาม ปัจจุบันเมืองพัทยายังคงดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนที่ตกหล่น ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้ได้ยอดการรับจัดสรรวัคซีนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเรื่องนี้เป็นส่วนสำคัญเพราะเนื่องจากจะเป็นการดำเนินการตามข้อกำหนดของ ศบค.แล้ว ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่อีกด้วย ขณะที่แผนตามโครงการ Pattaya Moves on ในเรื่องของ Seal Area พื้นที่พัทยา-สัตหีบนั้น คงจะมีการดำเนินการเปิดพื้นที่เมืองพัทยาและสัตหีบบางส่วน คือเขตนาจอมเทียนกับบางเสร่ ด้วยในส่วนของพื้นที่อำเภอสัตหีบนั้นจนถึงขณะนี้พบว่ายังมีประชากรที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนอยู่อีกประมาณ 40,000 คน แต่คาดว่าประมาณวันที่ 15 ต.ค.64 วัคซีนน่าจะครอบคลุมทั้งหมดในพื้นที่เปิดเมืองท่องเที่ยวนำร่อง ขณะที่ล่าสุดจากการประชุมร่วมระหว่าง คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา และภาคธุรกิจนั้นก็ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมา 1 ชุด เพื่อกำหนดขอบเขตความชัดเจนของพื้นที่ดูแลนักท่องเที่ยว และการกระจายวัคซีน ซึ่งเป็นระบบเดียวกับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์
         นายสนธยา เปิดเผยอีกว่าในส่วนของมาตรการรับเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวนั้น ได้มีข้อเสนอและผลสรุปที่จะปรับลดระยะเวลาของกักตัวนักท่องเที่ยวจาก 14 วนลดลงเหลือ 7 วันนั้น กรณีนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีและเป็นการสร้างแรงดึงดูดด้านการท่องเที่ยวได้ในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้ เพียงแต่มีข้อแม้ที่นักท่องเที่ยวจะต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม รวมทั้งการทำ Swap ทั้งในพื้นที่สนามบิน และขณะเข้าพักจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งหากพบว่ามีผลเป็นลบก็สามารถท่องเที่ยวในพื้นที่ Blue Zone หรือพัทยา-สัตหีบได้ทันที ขณะที่หลังครบ 7 วันแล้วหากผลตรวจยังเป็นลบก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ในทุกพื้นที่ เพียงแต่อาจมีมาตรการในแต่ละจังหวัดที่แตกต่างกันเท่านั้น กรณีนี้จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและมองเมืองพัทยา เป็นอีกเป้าหมายสำคัญในการเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้

Advertisement