รองนายกเมืองพัทยาพูดคุยผู้ประกอบการหน้าวอล์คกิ้งสตรีทขอความร่วมมือเปิดช่องระบายน้ำ พร้อมสำรวจจุดวางตู้มิเตอร์การไฟฟ้าปรับปรุงถนนคนเดินพัทยาใต้

           ตามที่นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้มอบหมายให้นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะทำงานนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่สำรวจหาทางระบายน้ำเพิ่มเติมบริเวณปากทางเข้าโครงการวอล์คกิ้งสตรีทพัทยา หรือโครงการถนนคนเดินพัทยาใต้ เพื่อที่จะระบายน้ำจากแยกจราจรวัดชัยมงคลพัทยาใต้เป็นทางตรงลงสู่ทะเลลดปัญหาน้ำท่วมขังในเมืองพัทยา
          ล่าสุด วันที่ 29 ก.ย.64 นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา คณะทำงานนายกเมืองพัทยา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ได้ลงพื้นที่บริเวณดังกล่าวอีกครั้ง เพื่อทำการพูดคุยและขอความร่วมมือไปยังกลุ่มผู้ประกอบการและเจ้าของอาคารบริเวณดังกล่าวให้รับทราบและให้ความร่วมมือในการเปิดใช้พื้นที่ระหว่างอาคารที่มีอยู่เดิม ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ เพื่อเป็นจุดระบายน้ำลงสู่ทะเลรวมทั้งสิ้น 2 จุด
            โดยนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ในเบื้องต้นได้ทำความเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาเมืองพัทยาตามความตั้งใจของนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา และจะได้นำภาพจำลองการออกแบบการพัฒนาบริเวณดังกล่าวแบบ 3 มิติ มาให้ผู้ประกอบการได้รับทราบ ซึ่งต้องขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยที่ช่วยให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม ส่วนตัวแล้วเข้าใจผู้ประกอบการและเจ้าของอาคารดี เพราะมีความผูกพันและหวงแหนพื้นที่ทำกินของตัวเองที่ได้อยู่มานาน
นอกจากนี้ ทางคณะยังได้สำรวจบริเวณติดตั้งตู้มิเตอร์ไฟฟ้ารองรับระบบการใช้ไฟฟ้าของผู้ประกอบการภายในโครงการวอล์คกิ้งสตรีท ตามที่เมืองพัทยาได้ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลุยยกระดับพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ด้วยการนำสายไฟลงดินตลอดถนนวอล์คกิ้งสตรีท พร้อมจัดระเบียบวางท่อร้อยสายไฟ และท่อระบายน้ำใหม่ทั้งระบบ โดยเบื้องต้นกำหนดจุดติดตั้งตู้ไว้รวมประมาณ 100 ตู้ บนฟุตปาธทางเดินเท้าของทั้งสองฝั่งถนนข้างละประมาณ 50 ตู้ รองรับมิเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมด 230 กว่าตัว

ด้านเจ้าหน้าที่การไฟไฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ให้ข้อมูลความคืบหน้าว่า ได้มีการติดตั้งบ่อพักสายรวมทั้งสิ้น 9 บ่อ ได้ดำเนินการไปแล้ว 100% และได้ทำการติดตั้งท่อร้อยสายที่อยู่ในอุโมงค์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.6 เมตรของเมืองพัทยาไปแล้วในช่วงที่ 1 ประมาณ 100 เมตร ซึ่งอยู่ในช่วงของการทดสอบระบบว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่ จากนั้นจะได้ทำการติดตั้งฐานตู้มิเตอร์ไฟฟ้า พร้อมทั้งสำรวจแนวท่อประปาทั้งหมดเพื่อที่จะบูรณาการการทำงานร่วมกับการประปาเมืองพัทยา เพื่อให้เกิดความสวยงามของฟุตปาธและถนนที่เมืองพัทยากำลังปรับปรุง

         อย่างไรก็ตาม จะได้มีการหารือร่วมกับทางการประปาเมืองพัทยาว่าจุดไหนที่ไม่ติดปัญหาก็สามารถดำเนินการวางจุดและติดตั้งตู้มิเตอร์ไฟฟ้าได้ทันที ส่วนที่มีปัญหาก็จะได้ขอความร่วมมือในส่วนของการรื้อย้ายเพื่อทำการติตตั้งตู้มิเตอร์ไฟฟ้าขนาดกว้างยาว 50×50 ซม. สูง 170 ซม. เป็นความสูงที่ไม่เกะกะระดับสายตา โดยเป็นตู้มิเตอร์ไฟฟ้าที่มีความพิเศษเพิ่มเติมในเรื่องของไฟส่องสว่างเพิ่มเติม ซึ่งคาดว่างานท่อและงานวางตู้มิเตอร์ไฟฟ้าจะแล้วเสร็จอีกประมาณ 2 เดือน หรือสิ้นปีนี้จะสามารถเปิดใช้ผิวจราจรเพื่อสัญจรได้
Advertisement