ชาวบ้านเกาะล้านได้เฮ! นายกเมืองพัทยาเผยแผนเตรียมบูสเตอร์วัคซีนโดส 3 สัปดาห์หน้า

           ตามที่นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้พยายามผลักดันให้ประชาชนในเขตเมืองพัทยาได้รับบริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างครอบคลุม ทั้งวัคซีนจากส่วนกลางตามระบบที่รัฐจัดสรร และวัคซีนทางเลือกที่เมืองพัทยาจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพื่อให้เกิดระบบภูมิคุ้มกันหมู่ในเมืองท่องเที่ยว โดยประชาชนชาวเมืองพัทยาได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบแล้ว 70% ของประชากรนั้น

ล่าสุด นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ในส่วนของประชาชนชาวเมืองพัทยาที่ยังไม่ได้รับวัคซีน รวมทั้งชาวต่างชาติ แรงงานต่างด้าว และผู้อาศัยในเมืองพัทยา ก็จะทยอยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ตามการจัดสรรวัคซีนของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และสำหรับประชาชนชาวเมืองพัทยาที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 โดส ก็มีแผนจะบูสเตอร์โดสที่ 3 เพื่อเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคด้วยเช่นกัน

           ทั้งนี้ เมืองพัทยาได้วางแผนกำหนดบูสเตอร์วัคซีนโดสที่ 3 ในพื้นที่สีขาว ได้แก่ ชุมชนเกาะล้าน ที่พบว่าปัจจุบันการกระจายวัคซีนได้ครอบคลุม 70% และเป็นพื้นที่นำร่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคของเมืองพัทยา โดยจะทำการบูสเตอร์วัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 โดสที่ 3 เป็นวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า ให้ประชาชนชาวเกาะล้านที่ได้รับวัคซีนซิโนแว็กครบแล้ว 2 โดส รวมจำนวน 980 คน ในสัปดาห์หน้า

Advertisement