รอ SMS ได้เลย! นายกเมืองพัทยาโอนเงิน 30 ล้าน เยียวยาประชาชนเมืองพัทยาผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 รวมกว่า 1.5 หมื่นครัวเรือนๆ ละ 2,000 บาท ธ.กรุงไทยได้วันที่ 28 ก.ย.นี้ ส่วนธนาคารอื่นได้ 30 ก.ย.นี้

          (28​ ก.ย.64) ที่ห้องประชุม 132 บริเวณชั้น 3 ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ได้จัดให้มีการโอนเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด​-19​ โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ประกอบด้วย นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ และนายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา เข้าร่วม และมีสื่อมวลชนเมืองพัทยาแขนงต่างๆ ร่วมเป็นสักขีพยาน
         โดยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาจากผลกระทบอย่างต่อเนื่องของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เมืองพัทยาได้หาแนวทางช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบด้วยการเปิดรับลงทะเบียน “เมืองพัทยาไม่ทิ้งกัน” ช่วยเหลือประชาชน ทั้งระบบออนไลน์และการลงทะเบียนผ่านจุดรับลงทะเบียนทั่วเขตเมืองพัทยา รวม 6 สถานที่ จากข้อมูลพบว่ามีประชาชนที่มาลงทะเบียนรับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 2,000 บาทจากเมืองพัทยา รวมแล้วมีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้นกว่า 17,000 ครัวเรือน จากทั้งหมด 32,690 ครัวเรือนในเมืองพัทยา

และจากการตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้องทุกอย่าง ตามสิทธิของประชาชนที่ต้องอยู่ในเขตเมืองพัทยารวมแล้ว 15,030 ครัวเรือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,060,000 บาท โดยในวันนี้ (28 ก.ย.64) จะทำการโอนเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ซึ่งผู้ที่มีบัญชีของธนาคารกรุงไทยจะได้รับเงินเข้าในบัญชีในวันนี้เลย ส่วนประชาชนผู้ที่ใช้บัญชีของธนาคารอื่นเงินเยียวยาดังกล่าวจะได้รับในวันที่ 30 ก.ย.64 เพราะเงินต้องผ่านระบบของธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นธนาคารแม่ข่ายที่จะโอนเงินต่อจากเมืองพัทยาให้ธนาคารอื่นต่อไป

             อย่างไรก็ตาม เมืองพัทยาภายใต้การบริหารงานของตนเองนั้นได้กำหนดข้อบัญญัติในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติโรคติดต่อและเรื่องอื่นๆ เมืองพัทยามีข้อบัญญัติและข้อกฎหมายที่จะรองรับในเรื่องต่างๆ โดยครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเมืองพัทยาก็พร้อมที่จะโอนเงินไปในครั้งนี้ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ระบุทิ้งท้าย

Advertisement