รองบรรลือเผยแผนความพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้เด็กนักเรียน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ขานรับนโยบาย ศธ.เปิดภาคเรียน พ.ย.นี้

          หลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้วางแผนการดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน นักศึกษาในสังกัดทั้งของรัฐและเอกชน ที่มีอายุ 12-18 ปี ซึ่งการฉีดวัคซีนให้เด็กจะเป็นไปตามความสมัครใจ ที่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนโดย ศธ.ได้กำหนดให้มีการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประโยชน์ของการฉีดวัคซีน และวิธีการปฏิบัติก่อนและหลังการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ตั้งเป้าหมายว่าจะเริ่มการฉีดวัคซีนให้ได้ในเดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) จำนวน 29 จังหวัดก่อน โดยตั้งเป้าหมายให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้รับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 อย่างครบถ้วน และจะเร่งดำเนินการฉีดให้เร็วและครอบคลุมที่สุด เพื่อรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในเดือนพฤศจิกายนนี้นั้น

ล่าสุดวันนี้ (24 ก.ย.64) ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ถึงแผนการเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ว่า ขณะนี้สำนักการศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 แห่ง โดยได้มีการสำรวจความยินยอมจากผู้ปกครองให้เด็กฉีดวัคซีนไปแล้วตามจำนวนที่อยู่ในเกณฑ์อายุ 12-18 จำนวน 5,324 คน ซึ่งผู้ปกครองมีความประสงค์ให้เด็กฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 4,693 คน และไม่ประสงค์ให้เด็กนักเรียนเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 631 คน โดยเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษาเมืองพัทยาได้ส่งรายชื่อและจำนวนเด็กที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนไปยังสาธารณสุขจังหวดชลบุรีครบแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างรอให้สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีจัดสรรวัคซีนมาให้

         ทั้งนี้เมื่อได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วก็จะเริ่มดำเนินการฉีดให้กับเด็กนักเรียนในแต่โรงเรียนทันที โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลเมืองพัทยาเป้นผู้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับเด็กเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาที่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง สอดรับแผนการเปิดภาคเรียนของกระทรวงศึกษาธิการในเดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่งขณะนี้โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยามีความพร้อมในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับเด็กนักเรียน100% เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่รับเปิดเทอมต่อไป

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Advertisement