สภาทนายความจังหวัดพัทยา ร่วมกับเทศบาลตำบลบางละมุง เดินหน้าให้ความรู้ด้านกฏหมายแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชนชาวบางละมุง

           เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมกาลัญญุตา เทศบาลตำบลบางละมุง ว่าที่ร้อยตรีจเรวัฒน์ ชินวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางละมุง กล่าวต้อนรับวิทยากรจากสภาทนายความจังหวัดพัทยา โดยได้รับเกียรติจากนายธนเศรษฐ ตุ้มทอง ประธานสภาทนายความจังหวัดพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนในวันนี้
        สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือแบบบูรณาการร่วมกันระหว่าง เทศบาลตำบลบางละมุง และสภาทนายความจังหวัดพัทยา ที่ต้องการให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีความรู้ในเรื่องของกฎหมายใกล้ตัวมากขึ้น เพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ หรือเสียเปรียบให้กับบุคคลอื่น ซึ่งในวันนี้ทางสภาทนายความจังหวัดพัทยาได้หยิบยกหัวข้อที่น่าสนใจและใกล้ตัวมาบรรยายเป็นภาษาชาวบ้านให้ประชาชนได้สามารถฟังเข้าใจได้ง่ายขึ้น
          โดยหัวข้อที่นำมาบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชนในวันนี้ ประกอบไปด้วย เรื่องหนี้บัตรเครดิต การค้ำประกัน จำนอง เช่า ซื้อ และเรื่องของกฎหมายอาญาน่ารู้ ซึ่งพบว่าในการให้ความรู้ด้านกฎหมายในวันนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่ รวมถึงคณะผู้บริหารเข้าร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้กันอย่างต่อเนื่อง

Advertisement