รองมาโนชนำทีมแพทย์-พยาบาล รพ.เมืองพัทยา ปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็ม 1 และ 2 ให้ผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน ได้เข้าถึงสิทธิ์

           นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายแพทย์ กฤตพัฒน์ ธรรธรกิตติ นายแพทย์อายุรกรรม โรงพยาบาลเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่พยาบาล ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า และซิโนฟาร์ม ของเมืองพัทยาเข็มที่ 1 และเข็ม 2 ให้ผู้ป่วยติดเตียงและติดบ้าน รวมทั้งสิ้น 12 ราย เพื่อให้เข้าถึงสิทธิ์และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
          นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับแผนการให้บริการจัดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยติดบ้าน และคนพิการถึงบ้านพักนั้น ด้วยกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ไม่สามารถเดินทางเข้ารับวัคซีนได้ อีกทั้งหากเกิดการติดเชื้อจะเกิดอันตรายและเกิดความยากลำบากในการเดินทางเข้ารับการรักษา เมืองพัทยามีความห่วงใยกลุ่มเหล่านี้เป็นอย่างมาก ได้จัดทำแผนการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เชิงรุก โดยมอบหมายให้ทีมแพทย์โรงพยาบาลเมืองพัทยา ลงพื้นที่ดำเนินการไปตามชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เมืองพัทยา วันละ 12 ราย เพื่อให้วัคซีนป้องกันโควิด-19 กระจายสู่พี่น้องประชาชนได้อย่างครอบคลุมและรวดเร็วที่สุด
          ทั้งนี้ สำหรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ได้รับการจัดสรรมาจากส่วนกลางในแต่ละล็อตจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผู้ที่ลงทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆ โดยในส่วนของวัคซีนซิโนฟาร์มของเมืองพัทยา ก็จะจะทำการฉีดให้กับประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเมืองพัทยาส่วนวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับการจัดสรรมานั้นจะทำการฉีดป้องกันให้กับกลุ่มเปราะบาง คือ กลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป กลุ่มคนพิการ-ผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่ม 7 โรคเสี่ยงต่อไป

Advertisement