กรมศิลป์ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพิจารณาดำเนินการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9 ริมชายหาดพัทยา ก่อนเสนอสำนักพระราชวังดำเนินการพิจารณาตามลำดับ

           วันที่ 17 ก.ย.64 คณะเจ้าหน้าที่จากรมศิลปากร นำโดยนายพรธรรม ธรรมวิมล ภูมิสถาปนิกชำนาญการ และนายเรืองลาภ ทิพย์ทอง ผู้ช่วยเลขานุการฯ คณะกรรมการพิจารณาการสร้างอนุสาวรีย์ ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติราชการริมชายหาดพัทยา บริเวณอนุสรณ์สถานเรือใบในหลวงรัชกาลที่ 9 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
          มีรายงานว่า ที่ผ่านมาเมืองพัทยาได้ทำการอนุญาตการดำเนินการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9 ริมชายหาดพัทยา เพื่อให้ประชาชนชาวเมืองพัทยาได้มีที่พึ่งทางใจ และเป็นสถานที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย จึงได้ประสานงานติดต่อไปยังกรมศิลปากร ซึ่งหน่วยงานหลักที่ต้องร่วมพิจารณา ก่อนทางคณะจะได้ลงพื้นที่เมืองพัทยาในวันนี้
            ทั้งนี้ เบื้องต้นทางคณะกรมศิลป์ ได้เก็บข้อมูลของสภาพแวดล้อมบริเวณอนุสรณ์สถานเรือใบในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งคาดว่าจะใช้สถานที่บริเวณนี้หรือใกล้เคียงจุดเดิมเพื่อก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9 ริมชายหาดพัทยา ก่อนนำไปเสนอต่อสำนักพระราชวังพิจารณาอนุญาตออกแบบการก่อสร้างตามลำดับขั้นตอนต่อไป

Advertisement