บิ๊กโจ๊กลุยพัทยา ติดตามความคืบหน้าโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0

         ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก การสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม จัดระบบการป้องกันอาชญากรรมในรูปแบบบูรณาทุกภาคส่วน โดยใช้นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามแนวคิดเรื่อง “เมืองอัจฉริยะ” อันจะนำไปสู่ความปลอดภัยจากอาชญากรรมอย่างยั่งยืน
           ล่าสุด เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 15 กันยายน 2564 พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษา (สบ9) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.เมืองพัทยา ซึ่งเป็น 1 ใน 15 สถานีตำรวจนำร่อง โครงการ “สมาร์ท เซฟตี้ โซน 4.0” (SMART SAFETY ZONE 4.0) โดย สภ.เมืองพัทยาได้กำหนดพื้นที่ปลอดภัยขึ้น ณ บริเวณโซนจอมเทียน ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 9.97 ตารางกิโลเมตร ในการนี้ได้ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่ ประกอบด้วย นายอำเภอบางละมุง นายกเมืองพัทยา ผกก.ตม.ชลบุรี ประธาน กต.ตร. และคณะ กต.ตร.สภ.เมืองพัทยา ผู้แทนผู้ประกอบการภาคธุรกิจในพื้นที่ ผู้นำชุมชนชัยพฤกษ์ ผู้นำชุมชนวัดบุณย์กัญจนาราม นายกสมาคมนักข่าวพัทยา นายกสมาคมช่อง 3 ภาคตะวันออก ร่วมตรวจเยี่ยมประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตามโครงการ “สมาร์ท เซฟตี้ โซน 4.0” ของ สภ.เมืองพัทยา ที่ใช้ชื่อว่า “จอมเทียน พัทยา สมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างทั่วถึง

 

         พร้อมกันนี้ยังได้มอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ “จอมเทียน พัทยา สมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0” เพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 พร้อมนี้ได้ติดตามความคืบหน้าในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โดย สภ.เมืองพัทยา ได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการป้องกันอาชญากรรมอย่างเข้มข้น ดังนี้
          1. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมเฝ้าระวังเหตุอาชญากรรม (Control Command Operations Center : CCOC ) ซึ่งมีกล้อง CCTV จำนวน 190 ตัว
         2. ระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน (เสา SOS) บริเวณชายหาดจอมเทียน
         3. ระบบ Line Official Account : “Pattaya Police” ของ สภ.เมืองพัทยา เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน
          4. กลุ่มไลน์แจ้งเหตุสำหรับ ธนาคาร และร้านค้าทอง
         5. กลุ่มไลน์แจ้งเหตุสำหรับ ชุมชนต่างๆ
         6. เพจ Facebook “สภ.เมืองพัทยา” เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน
         7. Application : Police lert U สำหรับใช้ในการแจ้งเหตุฉุกเฉินของประชาชน
         8. นำ Application Police 4.0 มาใช้ปฏิบัติหน้าที่ ในการตรวจจุดตรวจ ปักหมุดจุดเสี่ยง ตรวจเยี่ยมประชาชน ตรวจสอบยานพาหนะ
         9. นำ Application Crimes Online มาใช้ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบบุคคล ยานพาหนะของผู้ต้องสงสัย ผู้กระทำความผิด
        10. ร่วมกับผู้นำชุมชน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในเขตพื้นที่ เพื่อลดช่องว่างในการก่ออาชญากรรมของคนร้าย ป้องกันอาชญากรรม คุมเข้มพื้นที่เสี่ยง และแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่น
          11. ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชน เชื่อมสัญญาณกล้องวงจรปิด จุดที่สำคัญ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังเหตุให้กับจุดเสี่ยงนั้นๆ และเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์ให้กับประชาชน
     และ 12. นำอากาศยานไร้คนขับ (DRONE) ตรวจสอบพื้นที่ การจราจร การมั่วสุมของกลุ่ม บุคคลน่าสงสัย กลุ่มวัยรุ่น ในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพการป้องกันเหตุ
          ทั้งนี้ การดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ก็เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มีความเชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และลดความหวาดกลัวอาชญากรรมของประชาชนพัทยา จ.ชลบุรี
Advertisement