จับกลุ่มนักท่องเที่ยวนั่งดื่มสุรา ฝ่าฝืน พ.ร.ก. หลังมีป้ายประกาศชัดเจน ชายหาดบางเสร่

        ที่ชายหาดบางเสร่ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายชัยวัฒน์ อินอนงค์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ นายพิเชษฐ์ ธรรมโหร ปลัดอำเภอสัตหีบ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สัตหีบ เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือ และผู้ใหญ่บ้าน บูรณาการร่วมลงพื้นที่บริเวณชายหาดบางเสร่ ปฏิบัติการจับกุม กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ฉบับที่ 97/2564 ให้งดบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มแอกอฮออล์ทุกชนิด โดยได้จับกุมนักเที่ยวที่ฝ่าฝืนคำสั่งได้ทั้งหมด 9 ราย
          สำหรับอำเภอสัตหีบบูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลบางเสร่ สถานีตำรวจภูธรสัตหีบ เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือลงพื้นที่ชายหาดบางเสร่ หลังมีการประกาศจากทางเทศบาลตำบลบางเสร่อย่างชัดเจนเป็นระยะในพื้นที่ชายหายบางเสร่ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด และผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย แต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม นำสุรามานั่งดื่มในบริเวณชายหาด จึงดำเนินการเข้าจับกุมกลุ่มนักท่องเที่ยวดังกล่าว ก่อนจะส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
           เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ยังคงตรวจพบผู้ติดเชื้อรายวันในจำนวนที่คงที่ ซึ่งในภาพรวมของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ถือได้ว่ามีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดี แต่ยังมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแร่ระบาดของโรค ทางเทศบาลตำบลบางเสร่จึงต้องปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกคน
Advertisement