กฟภ.ลุยเปลี่ยนสายไฟเตรียมความพร้อมเปิดเมืองพัทยา 1 ต.ค.นี้

          ตามที่ภาครัฐโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ยืนยันหลักการในการเปิดพื้นที่เมืองท่องเที่ยว เมืองพัทยา ในวันที่ 1 ต.ค.64 นี้ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังคณะรัฐมนตรีว่าการประทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ติดตามผลการดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเมืองพัทยาด้วยรูปแบบ Sealed Area ไปแล้วนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 ก.ย.64 มีรายงานว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ได้ส่งเจ้าหน้าที่นำรถพร้อมอุปกรณ์ลงพื้นที่ตามซอยต่างๆ บริเวณถนนเลียบชายหาดเมืองพัทยา เพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมสายไฟฟ้า โดยที่ผ่านมามีการใช้งานสายไฟฟ้าแบบเปลือยมาเป็นเวลานาน ซึ่งมีการเสื่อมสภาพตามกาลเวลา และอาจเป็นต้นเหตุให้เกิดอุบัติตามมาได้ จึงได้ทำการเปลี่ยนสายไฟฟ้าแบบหุ้มเพื่อลดปัญหาการเกิดไฟฟาลัดวงจรจากการเกาะสายไฟฟ้าของนก

            สอบถามเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ในส่วนนี้เป็นการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าในเมืองพัทยารองรับอนาคตอันใกล้ ซึ่งจะประจวบเหมาะกับการกำหนดเปิดเมืองท่องเที่ยวเมืองพัทยาอีกครั้งในเดือนตุลาคม ซึ่งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยาจะได้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนการทำงานเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดด้วยเช่นกัน

Advertisement