นายก อบจ.ชลบุรี เผยแผนกระจายวัคซีนซิโนฟาร์ม สร้างภูมิคุมกันหมู่ ขับเคลื่อนเปิดเมือง 1 ต.ค.กระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมเดินหน้าจัดซื้อวัคซีน mRNA ให้กลุ่มเปราะบางและบุคลากรด่านหน้า

            นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (อบจ.ชลบุรี) เปิดเผยแผนกระจายวัคซีน ว่า หลังจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้มีการจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 220,000 โดส เพื่อให้กับประชาชนชาวชลบุรี จำนวน 110,000 คน ซึ่งขณะนี้ได้มีการระดมฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่ 1 ให้กับชาวชลบุรีในทุกอำเภอ โดยได้มีการกระจายวัคซีนไป 10% ของจำนวนประชากรในแต่ละอำเภอ ทั้งนี้บางอำเภอที่มีประชากรไม่มากนักก็ได้บริหารจัดการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเสร็จสิ้นแล้ว ส่วนในอำเภอใหญ่ๆ ก็ได้เร่งฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มป้องกันโควิด-19 และคาดว่าประมาณกลางเดือนกันยายนนี้ จะจัดฉีดวัคซีนให้ประชาชนในเข็มที่ 1 ได้ครบหมด
         ทั้งนี้เชื่อว่าวัคซีน 10% ที่ อบจ.ชลบุรีได้จัดซื้อให้กับทุกอำเภอ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ จะทำให้การฉีดวัคซีนของจังหวัดชลบุรีเป็นไปตามเป้าที่จังหวัดชลบุรีกำหนด 70% ซึ่งรวมกับวัคซีนที่อบจ.ชลบุรีจัดซื้อ 10% จะทำให้จังหวัดชลบุรีมีประชาชนกรได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เกิน 70-80% ได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ดี การให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดในการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรีให้กลับมาอีกครั้ง
          ทั้งนี้ อบจ.ได้มีการสั่งซื้อวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 50,000 โดส เพื่อให้กับประชาชนจำนวน 25,000 คน ขณะนี้ทางจังหวัดชลบุรีและกาชาดได้ร่วมหารือการเปิดรับจองวัคซีนโมเดอร์นา ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สภากาดชาดไทยกำหนด โดยการจัดฉีดวัคซีนโมเดอร์นานั้นจะจัดฉีดให้กับกลุ่มเปราะบาง ทั้งผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง หญิงตั้งครรภ์ บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า ซึ่งทั้ง 5 กลุ่มหลักนั้นจะมีเพียงบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นที่สามารถฉีดเป็นเข็ม 3 ได้ ส่วนกลุ่มที่เหลือจะให้บริการฉีดเข็ม 1 เท่านั้น คาดว่าจะได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้
          นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เปิดเผยต่ออีกว่า สำหรับการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว 1 ตุลาคม 2564นี้นั้น ด้วยจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่รายได้ที่สำคัญที่สุด คือรายได้จากการท่องเที่ยว ซึ่งทุกภาคส่วนก็เร่งผลักดันให้สามารถเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งนี้สิ่งที่สำคัญการเปิดเมืองคือการสร้างความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ จึงต้องเร่งระดมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนให้ได้มากที่สุด อีกทั้งการวางมาตรการที่ดีในการป้องกันการติดเชื้อ สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดชลบรี

           ซึ่งแผนการจัดซื้อวัคซีนของ อบจ.ชลบุรี ถือเป็นอีกหนึ่งการขับเคลื่อนการเปิดระบบเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรี ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน ทั้งในจังหวัดชลบุรีเองและประชากรที่มาประกอบอาชีพในพื้นที่ ให้ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด เพื่อรับการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่อไป

Advertisement