เครือข่ายต้นไม้ในเมืองร่วมกับนายกเมืองลงพื้นที่ดูสภาพจริงโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดพัทยาเหนือถึงใต้ วางแผนสร้างระบบบริหารจัดการต้นไม้ในเมืองด้วยศาสตร์รุกขกรรม

           เมื่อวันที่ 5 ก.ย.64 นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นางสุกุมล คุณปลื้ม คณะทำงานสนับสนุนคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ด้านยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อุ๊-ช่อผกา วิริยานนท์ ผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายต้นไม้ในเมือง และนายนำชัย แสนสุภา นายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย รวมทั้งคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจสภาพจริงของชายหาดเมืองพัทยา ตามที่เมืองพัทยาได้ดำเนินโครงการปรับภูมิทัศน์ชายหาดพัทยาเหนือ-พัทยาใต้ ระยะทาง 2.7 กิโลเมตร เพื่อยกระดับเมืองท่องเที่ยวสู่ NEO Pattaya
            ผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายต้นไม้ในเมือง อุ๊-ช่อผกา วิริยานนท์ ได้กล่าวว่า ในวันนี้ภาคประชาชนที่ทำงานเรื่องต้นไม้ในเมือง และเครือข่ายต้นไม้ในเมือง กลุ่ม Big Tree Project สมาคมรุกขกรรมไทย และสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ได้ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยหารือกับทางนายกเมืองพัทยา จากกรณีที่มีกระแสข่าวเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดพัทยาแล้วมีการตัดต้นไม้เก่าคือต้นหูกวาง และจะมีการปลูกต้นไม้ใหม่ เช่น ต้นปาล์ม ต้นอินทผาลัม ซึ่งสร้างความไม่พอใจและไม่เห็นด้วยในสังคมโซเชียล ทางคณะจึงลงพื้นที่มาดูความจริง
           ทั้งนี้ อาจมีการสื่อสารที่ผิดพลาดแต่ทางนายกเมืองพัทยารับในหลักการในเรื่องของการรักษาต้นไม้เก่าและมีการปรับแบบให้ต้นไม้เก่ายังอยู่ ซึ่งทางคณะเครือข่ายต้นไม้ในเมืองมองว่าเป็นปัญหาปลายทาง ทั้งหมดสามารถแก้ไขได้ด้วยการสร้างระบบบริหารจัดการต้นไม้ในเมืองใหม่ทั้งระบบด้วยการเอาศาสตร์รุกขกรรมมานำร่องใช้กับเมืองพัทยา เพราะการดำเนินการเรื่องต้นไม้ในเมืองต้องมีการวางแผน ตั้งแต่กระบวนการก่อสร้างโดยต้นไม้ไม่เสียสุขภาพสภาพ มีการอบรมผู้บริหาร และระดับปฏิบัติการให้รู้วิธีดูแลสุขภาพต้นไม้ รวมทั้งจะนำเอาเครื่องเสียงลมที่เป็นตัวเป่าดินในการดูแลรากต้นไม้มาฟื้นฟูสุขภาพของต้นไม้เก่าที่ชายหาดเมืองพัทยาด้วย

Advertisement