นายกเมืองพัทยามั่นใจหลังแผนการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่กระจายไปแล้ว เกือบ 80,000 คน พร้อมเดินหน้าเปิดเมือง 1 ต.ค.นี้

          นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า สำหรับแผนเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้นั้น ขณะนี้หลังจากที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีได้ให้ความเห็นชอบแล้วในส่วนของแผนการทำงาน Pattaya Move On ซึ่งเป็นแผนที่ภาคเอกชนได้ดำเนินการในเรื่องของการสร้างซีลรูท หรือเส้นทางการท่องเที่ยว โดยเป็นไปตามความสมัครใจของสถานประกอบการแต่ละประเภท อีกทั้งภาคเอกชนจะต้องจัดทำแผน Standard Operation Procedure (SOP) หรือคู่มือปฏิบัติของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวแต่ละประเภทที่จะต้องดำเนินการ ทั้งนี้แผน Standard Operation Procedure (SOP) ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ส่งไปให้ศบค.พิจารณาไปพร้อมกับจังหวัดเชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ และชะอำ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีแผนจะเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวเฟส 2 ต่อจากภูเก็ต และสมุย ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564
          ส่วนแผนการจัดฉีดวัคซีนในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนในพื้นที่และแรงงานภาคบริการนั้นที่ผ่านมาได้มีการจัดฉีดวัคซีนให้กับคนในพื้นที่ไปแล้ว 40,000 คน หากรวมการจัดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนในสัปดาห์นี้ รวมประมาณ 50,000 คน ซึ่งไม่รวมกับการให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มของเมืองพัทยาอีก 30,000 คน ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดฉีดอยู่ในขณะนี้ ซึ่งหากรวมกับการให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มของเมืองพัทยาประชาชนจะได้รับการฉีดวัคซีนทั้งสิ้นประมาณ 80,000 คน ทั้งนี้จะทำให้พื้นที่ในเมืองพัทยาที่ปัจจุบันมีประชากรตามทะเบียนบ้านและประชากรที่พักอาศัย ประกอบอาชีพในพื้นที่ประมาณ 90,000 กว่าคน จะได้รับวัคซีนถึง 70% ในพื้นที่เมืองพัทยา รวมไปถึงองค์กรปกครองท้องถิ่นโดยรอบที่ได้มีการจัดฉีดวัคซีนให้ประชาชน เพื่อรองรับการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวด้วย
         นายกเมืองพัทยาเปิดเผยต่ออีกว่า ในส่วนการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มแรงงานภาคบริการและภาคธุรกิจ ที่ผ่านมาทางประกันสังคมได้มีการระดมจัดฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้ประกันตนในพื้นที่อำเภอบางละมุงไปแล้วประมาณ 30,000 โดส อีกทั้งภายในเดือนกันยายนนี้ทางประกันสังคมมีแผนจะจัดฉีดวัคซีนให้ผู้ประกันตนในพื้นที่อำเภอบางละมุงอีก 10,000 โดส ซึ่งจากตัวเลขวัคซีนที่เข้ามานั้นสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในพื้นที่ได้ เช่นเดียวกับการทำพื้นที่เกาะล้านให้เป็นพื้นที่นำร่องในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ไปแล้ว ซึ่งประชาชนเกาะล้านได้รับวัคซีนไปแล้วเกือบ 80% อีกทั้งในขณะนี้จังหวัดชลบุรีได้เลือกเกาะล้านจัดทำโครงการเกาะล้านสีฟ้า ในการเป็นพื้นที่รับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

Advertisement