เมืองพัทยาส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดไฟเซอร์ให้ผู้ป่วยติดเตียงอย่างต่อเนื่อง หวังสร้างความปลอดภัยและระบบภูมิคุ้มกันหมู่โดยเร็ว

           ตามที่เมืองพัทยาได้ประสานการให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนทุกระดับ เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในการเตรียมความพร้อมเปิดประเทศและเปิดพื้นที่เมืองท่องเที่ยว โดยให้ประชาชนร้อยละ 70 ได้รับการเข้าถึงวัคซีนอย่างครอบคลุม โดยที่ผ่านมาได้ส่งทีมแพทย์ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้ประชาชนกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงไปแล้วนั้น
          ล่าสุด เมื่อวันที่ 3 ก.ย.64 มีรายงานว่า นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นพ.กฤตพัฒน์ ธราธรกิตติ นายแพทย์ประจำโรงพยาบาลเมืองพัทยา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขเมืองพัทยา ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์โดสแรกให้กับประชาชนผู้ป่วยติดเตียงถึงบ้านพักอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการบริการสาธารณสุขท้องถิ่นให้คนพัทยาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19
         สำหรับวัคซีนไฟเซอร์ที่เมืองพัทยาได้รับการจัดสรรมาจากส่วนกลางนั้นจะให้บริการฉีดกับประชาชนผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง โดยจะลงพื้นที่บ้านเรือนของประชาชนในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุด

Advertisement