นายอำเภอบางละมุงยัน ยังคงมาตรการเคอร์ฟิว 3 ทุ่มถึงตี 4 วอนประชาชนให้ความร่วมมืออยู่บ้าน-อย่าเดินทาง ป้องกันการแพร่เชื้อ

         นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง เปิดเผยว่า หลังจากที่ ศบค. ได้มีการผ่อนคลายกิจการกิจกรรมบางส่วน ปรับการควบคุมโรคแนวใหม่ให้สมดุลกับการดำเนินชีวิตปลอดภัยจากโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ทั้ง 29 จังหวัด โดยได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการมาตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.ที่ผ่านมา ภายใต้มาตรการที่กำหนด ได้แก่ 1. การเดินทางข้ามจังหวัดจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดได้ 2. การเปิดบริการของร้านอาหาร ไม่มีเครื่องปรับอากาศ นั่งได้ 75% มีเครื่องปรับอากาศ 50% 3. การปรับมาตรการสำหรับกิจการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ 4. การเปิดกิจการ/กิจกรรมบางประเภท ได้แก่ ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม (เฉพาะตัดผม) ร้านนวด เฉพาะนวดเท้า 5. การใช้อาคารของสถานศึกษา และ 6. การเปิดใช้สนามกีฬา พร้อมทั้งยังคงเคอร์ฟิว 21.00-04.00 น. ในการห้ามออกจากเคหสถานใน 29 จังหวัดสีแดงเข้มต่อไปอีก 14 วัน เพียงแค่มีการผ่อนคลายมาตรการบางอย่างให้ประชาชน รวมถึงยกระดับมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลสูงสุด
          ทั้งนี้อยากจะขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในเรื่องของมาตรการเคอร์ฟิวที่ยังคงมีอยู่ หากหลัง 20.00 น.ไปแล้วร้านค้าต่าง ๆ รวมถึงห้างสรรพสินค้าก็ปิดให้บริการหมด จึงอยากขอความร่วมมือประชาชน หากไม่มีเหตุจำเป็นไม่ควรออกจากเคหสถานในช่วงเวลาเคอร์ฟิว เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19
Advertisement