รองนายก อบจ.ชลบุรี นำทีม สจ.เขตบางละมุง ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม โควต้า อบจ. ให้กับประชาชนหนองปรือ ตะเคียนเตี้ย และห้วยใหญ่ ยอด 5,000 โดส

           (4 ก.ย.64) ที่สนามกีฬาในร่มซอยชัยพฤกษ์ 2 นายเรวัตร ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยทีมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอบางละมุง ได้ร่วมพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มในวันนี้ โดยพบว่าในวันนี้เป็นคิวของ 6 ท้องถิ่น ประกอบด้วย เทศบาลเมืองหนองปรือ 2,036 คน เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย 818 คน เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ 1,469 คน เทศบาลตำบลบางละมุง 516 คน เทศบาลตำบลหนองปลาไหล 74 คน และตำบลนาเกลือ 19 คน โดยพบว่ามีจำนวนผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนจำนวนทั้งสิ้น 5,000 คนด้วยกัน กระจายออกไปใน 3 ท้องถิ่น
          โดยในการเปิดรับการฉีดวัคซีนในวันนี้พบว่า ได้มีการแจ้งเวลาในส่วนของผู้ที่เข้ารับการฉีดออกเป็นช่วงเช้าและช่วงบ่าย ทั้งนี้ในส่วนของช่วงเช้าพบว่าบรรยากาศในการลงทะเบียนเป็นระเบียบและเป็นระบบ ไร้การแออัด
             อย่างไรก็ตามมีรายงานเพิ่มเติมเข้ามาว่าในส่วนของการจัดซื้อวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่าในอนาคตมีแนวโน้มจะดำเนินการสั่งวัคซีนซื้อเพิ่มเติมเข้ามาฉีดให้กับพี่น้องประชาชนที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัดชลบุรี ประชากรแฝง และ ต่างด้าวตามลำดับ โดยจะทำการสั่งซื้อวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เช่นเดิม
            สำหรับการจัดซื้อวัคซีนเพื่อนำมาสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีครั้งนี้ พบว่าทาง อบจ.ชลบุรีได้ดำเนินการสั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 110,000 โดส

Advertisement