โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทย เดินหน้าเปิดรับบริจาคโลหิตในโครงการ “พลังเลือดใหม่เพื่อโลกใบนี้ ปีที่ 13” ครั้งที่ 2

         เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทย ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการพลังเลือดใหม่เพื่อโลกใบนี้ ปีที่ 13 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อนำผู้ที่ต้องการบริจาคโลหิต สามารถเข้ารับบริจาคโลหิตได้ง่ายขึ้น และเป็นการช่วยหาโลหิตสำรองช่วยเหลือผู้ที่ต้องการใช้เลือด อาทิ ผู้ป่วยผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์เลือดสำรองในธนาคารเลือดนั้นพบว่ามีจำนวนน้อยลงไปทุกขณะ จนเข้าสู่ภาวะวิกฤต ดังนั้นในหลายๆ หน่วยงานจึงได้ช่วยกันรณรงค์และจัดกิจกรรมเพื่อช่วยหาเลือดสำรองให้กับผู้ที่ต้องการใช้โลหิต
          สำหรับการบริจาคเลือด สามารถทำกันได้ทุกๆ 3 เดือน สำหรับคุณผู้ชาย และทุกๆ 6 เดือน สำหรับคุณผู้หญิง โดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และที่สำคัญ การบริจาคเลือด นอกจากจะเป็นการได้ทำบุญ ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแล้ว ยังมีผลดีต่อสุขภาพในแบบที่เราอาจจะไม่เคยทราบมาก่อน อาทิ ร่างกายได้มีโอกาสสร้างเม็ดเลือดใหม่ขึ้นมาทดแทนได้เร็วขึ้น ซึ่งเม็ดเลือดใหม่เหล่านี้ ก็จะสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเม็ดเลือดแดงจะสามารถลำเลียงออกซิเจนได้ดีขึ้น เม็ดเลือดขาวสามารถขจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายได้ดีขึ้น และเกล็ดเลือดก็สามารถที่จะซ่อมแซมแผลเปิดของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
            นอกเหนือไปจากนั้น การบริจาคเลือดยังจะเป็นการกระตุ้นการทำงานของไขกระดูกอีกทางหนึ่งด้วย และที่สำคัญ จะทำให้ร่างกายได้ลดการสะสมของธาตุเหล็ก ซึ่งจะเกิดการออกซิเดชั่น เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคหัวใจวาย และโรคหลอดเลือดหัวใจ และยังมีส่วนช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดเซลล์มะเร็งอีกด้วย เนื่องจากร่างกายได้ลดการสะสมของธาตุเหล็ก ซึ่งมีผลทำให้ปริมาณอนุมูลอิสระในร่างกายลดลง อนุมูลอิสระเหล่านี้ หากมีในปริมาณที่มาก ก็จะเป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงในการที่จะทำให้เซลล์แปรสภาพไปเป็นเซลล์มะเร็งได้อีกด้วย โดยในพบว่าผู้ที่สนใจต่างเดินทางเข้ารับการบริจาคโลหิตกันอย่างต่อเนื่อง

Advertisement