โครงการ save เรา save หมอ save ชุมชน ร่วมกับโรงเรียนนานาชาติ รักบี้ บริจาคกล่องยังชีพ เพื่อมอบให้ผู้ป่วยโควิดที่กักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ในชุมชนเขาไม้แก้ว ชลบุรี

          เมื่อวันที่ 2 ก.ย.64 คุณณัฐพล ทีปสุวรรณ และคุณทยา ทีปสุวรรณ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติรักบี้ และผู้ก่อตั้งโครงการ save เรา save หมอ save ชุมชน เดินทางนำกล่องยังชีพ จำนวน 150 กล่อง มามอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยโควิดที่กักตัวที่บ้านในชุมชนเขาไม้แก้ว และเยี่ยมชมการปฏิบัติการในศูนย์พักคอย (Community Isolation)

 

โดยมีนายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายมนูล วรสุข และนายบัญชา อุดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายเจษฎา ครองยุติ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายวิรัตน์ ยังถาวร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ร่วมผู้รับมอบ
Advertisement